Næstved Fjernvarme og verdensmålene

Næstved Fjernvarme arbejder med FN’s 17 verdensmål. Næstved Fjernvarme har netop revideret selskabets strategi og indarbejdet 4 af FN’s 17 verdensmål i strategiplanen. – Som en stor aktør på energiområdet er det vigtigt, at vi også tager et samfundsansvar for at efterleve FN’s verdensmål. Vi har udvalgt 4 mål, hvor det falder naturligt, at vi […]

Farvel til Affaldsforening

Mit fantastiske job som direktør i Dansk Affaldsforening er desværre slut. Sådan skriver Charlotte Fischer på LinkedIn – og hun fortsætter: – Bestyrelsen og jeg er nået til den erkendelse, at vi ikke deler syn på den fremtidige strategiske udvikling for foreningen. Derfor er jeg fratrådt – og siger stor tak til alle de mange […]

Fra godt til bedre

Spildevandet skal renses endnu bedre. Hillerød Kommune har godkendt den nye spildevandsplan, og har i den forbindelse besluttet at rensning af spildevandet skal være endnu bedre. Der skal renses bedre for kvælstof og fosfor, og der skal også renses for medicinrester. Ofte fortæller medierne om fund af medicinrester og resistente bakterier i spildevand og vandløb. […]