Åbent forum 2019
- Forsyning og Verdensmål

BLIV KLOGERE PÅ VERDENSMÅL og bæredygtig offentlig infrastruktur
Torsdag d. 26. september 2019

VI BYDER for anden gang velkommen og slår dørene op til videndeling blandt aktører, leverandører, samarbejdspartnere og ejere af offentlig infrastruktur inden for forsyning energi, affald, transport og havne, der sammen arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling i den danske infrastruktur.

VELKOMMEN til en dag, målrettet bestyrelse, ledelse samt drifts-, informations- og økonomiledere i forsyninger, affalds- og energivirksomheder – og det i et aktivt samspil med leverandører og samarbejdspartnere.

ÅBENT FORUM 2019: FORSYNING & VERDENSMÅL er kort og godt: En skræddersyet dag til Forsyninger, Energi-, Affalds- og Transportvirksomheder samt Havne, fremsynede Bysamfund, Kommuner og Regioner samt rådgiver- og leverandørvirksomheder og infrastruktur-ejere, der arbejder med bæredygtige fremtider.

ÅBENT FORUM 2019: FORSYNING & VERDENSMÅL – er en dag for aktører og ejere, der gerne vil videndele, hente inspiration og blive klogere – sammen med andre, og hvor politik, teknik, service og forretning sættes i relation til fremtidige bæredygtige infrastruktur-løsninger.

Pris
2.100 DKK pr. deltager ekskl. moms.

 

TILMELD DIG NU

Vi kalder det ÅBENT FORUM, og det skal forstås bogstaveligt. Ordet er frit og ideer og initiativer er velkomne. Vi bruger FNs 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030 som ramme for et fælles arbejde med at definere en bæredygtig forretning, som styrker både virksomheden og FN’s målsætninger, lyder velkomsten fra Direktør for Vandcenter Syd, Mads Leth.

Bliv som aktør i dansk infrastruktur, serviceyder, rådgiver eller leverandør, klogere på Verdensmålene til gavn for vores omverden og frem for alt vores forbrugere.

Mads Leth, direktør
Vandcenter Syd

– Der er gode grunde til, at bæredygtighed, klimaudfordringer og vækst er rykket til toppen af den fælles agenda i både erhvervsliv og det offentlige Danmark. Der er behov for flere fælles aktive og kreative indsatser, der omsætter nyfundne metoder på at løse udfordringer af klimaforandringerne med både kommercielle og bæredygtige gevinster. Der er med andre ord et enormt forretningspotentiale i at udvikle nye og bedre løsninger – det kan og skal vi som forsyninger, affalds- og energiselskaber, havne og transportvirksomheder SAMMEN med dansk erhvervsliv gøre noget ved til en ny måde at løse samfundsservicen i partnerskab, SDG 17. Sådan siger Jens F. Bastrup, direktør for Skanderborg Forsyning, AquaGlobe om ideen med initiativet til ÅBENT FORUM i Odense.

Jens F. Bastrup, direktør
Skanderborg Forsyning

Det kræver mod at gå foran og realisere nye måder at løse opgaverne på. Derfor har vi brug for al den viden om, inspiration til og overblik over hvordan vi som forsyningsselskaber kan spille en aktiv rolle i udvikling og test af nye løsninger og forretningsmodeller på tværs af sektoren. I bund og grund er vores mission, at vi inspirerer og går foran. Dette så samfund og borgere selv bliver en aktiv del af en positiv udvikling. ÅBENT FORUM er vores bud på at præsentere friske øjne og kreative idéer, siger Direktør Trine Lindegaard Holmberg, ARGO i Roskilde.

Trine Lindegaard Holmberg, direktør
ARGO, Roskilde

Åbent forum 2019
- Forsyning og Verdensmål

POLITIK, TEKNIK, SERVICE OG FORRETNING

VANDCENTER SYD
Odense, 26. september 2019
+45 2616 0494gn@udbudsmedia.dk

BESTIL