Regnvandsbassin på størrelse med 11 olympiske svømmebassiner skal holde Bramming tør og gavne både beboere og vandmiljø i området. Se droneoptagelserne, der viser, hvordan byens nye regnvandsbassin blev til. Læs mere her: https://lnkd.in/gK5nBw5

I Bramming lægger forsyningsselskabet DIN Forsyning sidste hånd på et nyt regnvandsbassin i sommeren 2019. Det nye bassin skal opsamle regnvandet fra ca. 100 hektar boligområder og veje i bydelen, så der ikke opstår oversvømmelser til skade for områdets beboere.

Fremover vil der permanent stå omkring 13.500 m3 vand i bassinet. Men når det virkelig regner, har det en maksimal kapacitet på ca. 39.000 m3, hvilket svarer til 117.000.000 øl (33 cl) eller 11 olympiske svømmebassiner. På den måde kan en stor mængde regnvand blive ’lagret’ i bassinet, når der er skybrud.

39.000 så mange kubikmeter vand kan det nye bassin maksimalt rumme. Det skal forsinke regnvandet, som senere vil løbe ud i bækken Terpager Bæk, når risikoen for oversvømmelse har lagt sig. Med det nye regnvandsbassin kan DIN Forsyning afslutte arbejdet med at separatkloakere området i Bramming syd. Førhen havde området såkaldte fælleskloakker, hvor vandet fra toiletter, køkken og bad løb sammen med regnvand i ét rør. Men det kan give problemer ved voldsomme regnskyl, hvor kloakkerne løber over.

Ved at adskille områdets spildevand og regnvand, sikrer forsyningsselskabet nu, at forurenet spildevand altid ender på renseanlægget og ikke i beboernes haver og kældre i tilfælde af oversvømmelse. Separatkloakeringen gavner på den måde også fisk og andet dyreliv i områdets vandmiljøer. Det nye regnvandsbassin er anlagt i samarbejde mellem bygherren DIN Forsyning, entreprenøren Benny Andersen A/S, og NIRAS har rådgivet om alle ingeniørdisciplinerne.