Christiansborg-Konferencen 2024

Fremtider for forsyningerne
Klædt på til fremtiden?

Christiansborg, tirsdag d. 30. januar 2024

INVITATION TIL EN REEL DIALOG om politisk regulering med rimelighed, TILLID og fremme af klima- og energimål samt virkevilkår der matcher krav om bæredygtighed, nytænkning og fleksibilitet

Flere forsyninger har allerede meldt meget direkte ud, at de sætter stop for fremtidsinvesteringer i konsekvens af gældende reguleringsbestemmelser. Effektiviseringskrav spænder ben for og er indrettet så grønne projekter ikke er økonomisk rentable. Finansieringskrav og tanker om langtidsgældsætning, der flytter omkostninger ind i fremtiden må afløses af en mere nutidig finansieringstilgang.

Den endeløse snak og uenighed om gældende regulering, besparelser, indtægtsrammer og benchmarking må afløses af aftaler, som passer til en ny virkelighed med en konstruktiv fremadrettet plan for hvordan forsyningerne bedst kommer i spil når klima- og energimål skal realiseres – og en bæredygtig fremtid skal udformes, hvor drikkevandet og havmiljø sikres, hvor den grønne omstilling kan udfolde sig og der findes løsninger på de store klimaudfordringer.

Tiden er åbenlyst til handling i feltet virkemidler og indsatsområder.Der er ikke en nem genvej. Kort og godt: Dialogen om revitalisering af den danske forsyningssektor skal i spil!

Tilliden omkring hele virkegrundlaget skal retableres – og fremtiden skal, i et nøje samspil mellem politiske mål, forsyninger, myndigheder og regulering, sikre de rigtige rammer og virkevilkår, når fremtidens infrastruktur skal etableres.

Program for Christiansborg-konferencen

Programmet er under revision – bliver snart udgivet!

ADRESSE

Christiansborg
1240 København

DATO & TID

Tirsdag, d. 30. januar 2024
Kl. 08.45 – 16.30

PRIS PR. DELTAGER

DKK 2.000 excl. moms.

Form

Konference, mødested og præsentationer

Tilmelding

Du vil modtage en bekræftelses pr. mail.

VELKOMMEN

Arrangørerne byder i regi af forsyning2100.nu VELKOMMEN til bestyrelser, beslutningstagere, ledere i forsyningsvirksomheder, myndigheder, kommuner og regioner samt samarbejdspartnere, rådgiver- og leverandørvirksomheder.