Velkommen til

FORSYNINGSKONFERENCE`24
Klædt på til fremtiden?

Christiansborg, tirsdag d. 30. januar 2024

INVITATION TIL EN REEL DIALOG om politisk regulering med rimelighed

1. Det handler om TILLID og fremme af klima- og energimål
2. Det handler om virkevilkår, der matcher krav om bæredygtighed, nytænkning og fleksibilitet

Det handler om økonomiske rammer og organisatoriske forhold, der matcher tidens krav om bæredygtighed, nytænkning og frem for alt fleksibilitet. 

Hvad skal en ny lov rette op på? Udfordringerne står i kø: Fremtidssikring, fremme af ny teknologi, bæredygtige, grønne energiløsninger, rettidige investeringer i bygninger og ledningsnet, grundvandreservoir, cybersikkerhed, digital infrastruktur og beredskab samt udvikling af aktuelle og fremtidige medarbejder ressourcer.  

En tillidsbaseret regulering, der understøtter effektiv drift og fornuftige investeringer i forhold til grøn omstilling, forureningsudfordringer og de øvrige aktuelle områder, som skal fremtidssikre området.
Erkendelsen af at agere som monopolselskab er høj – og tilsvarende er bevidstheden om det særlige mandat til økonomisk ansvarlighed. 

Fremtidsfokus og konstruktivt medspil om klare regler, der fremmer tidens krav, står højt på ønskelisten. Dette til afløsning af endeløs snak og uenighed om gældende regulering, besparelser, indtægtsrammer og benchmarking. Et vigtigt fokus for en ny ekspertgruppe, der skal gennemtænke en model for fremtidig økonomisk regulering af vand- og forsyningsselskaber.

Kort og godt: Dialogen om fremtidens regulering af de danske forsyningsselskaber er i spil! Tilliden omkring hele virkegrundlaget skal retableres – og fremtiden skal, i et nøje samspil mellem politiske mål, forsyninger, myndigheder og regulering, sikre de rigtige rammer og virkevilkår, når fremtidens infrastruktur skal etableres. 

Det handler om regulering, som passer til en ny virkelighed, så forsyningerne kommer bedst i spil når klima- og energimål skal realiseres – og en bæredygtig fremtid skal udformes. Hvor drikkevandet og havmiljø sikres, hvor den grønne omstilling kan udfolde sig og der skal findes løsninger på de store klimaudfordringer. 

Arrangørerne byder velkommen på Christiansborg.

Program for dagen

08.45

Velkommen
Registrering og morgenkaffe

09.15

Introduktion og velkommen til Folketinget

Mødeansvarlig MF Kris Jensen Skriver (S) og arrangørerne v/ Gert Kyster, Forsyning2100.nu.
Intro / mødeledelse: Per Holm, Direktør, BlueKolding og Gert Kyster, Forsyning2100.nu.

09.20

Nutider og fremtider for Forsyninger
– normer, krav, samfund & kunder, hvor skal vi hen?

Carsten Nystrup, Formand for DANVA – CEO for Novafos
Formand for DANVA – CEO for Novafos

Carsten Nystrup

09.40

ENERGI- OG KLIMANEUTRAL VANDSEKTOR I 2030 
– partnerskab/samspil på tværs af erhvervsliv, kommuner og forsyningsselskaber 

Ole Fritz Adeler, næstformand Klimapartnerskab for vand mv, CEO for Envidan

10.00

Key Note:  Strategi og muligheder i en krisetid
Traditionel strategiudformning vs. fremtidsforskningens metoder og evnen til at scenariefremskrive. En forsmag på navigering i en usikker fremtid.

Henrik Selmer Steffensen, selvstændig, Strategimesteren.one
Selvstændig, Strategimesteren.one

Henrik Selmer Steffensen

10.40

Kaffepause, netværk

11.00

ORGANISERING & OPGAVER – RESSOURCER, FORSYNINGER ÅR 2030… 

Skift fokus fra økonomi til miljø
AMBITIONER & OPGAVER I VANDMILJØETS TJENESTE  

Jens Brandt Bering, Direktør, Niras A/S


Når lovgivning spænder ben
MODERNISERING & ØKONOMISK EFFEKTIVITET  

Jette Miller, Adm. direktør, Norfors


Når fremtidens organisering og struktur banker på
MODERNISERING & STRUKTUREL EFFEKTIVITET 

Karina Topp, Adm. direktør, Aarhus Vand 

Bæredygtighed, fra aktivistisk til forretningskritisk
SAMSPIL, KLIMA, KUNDER & INTERESSENTER 

Mads Leth, Adm. direktør, Vandcenter Syd 

12.15

Frokost i Snapstinget

13.05

NÅR LOVGIVNING OG VIRKELIGHED CRASHER 

Intro / mødeledelse: Peter Freisner Johansen, Kommunikationsrådgiver, U Agency

I kan stole på os – Kontrol er godt men tillid er billigere 

Hvordan kan vi med mere tillid og større ledelsesrum få en forsyningssektor, der både kan løse kerneopgaven og fremtidens udfordringer? 

Hans Erik Kristoffersen, direktør, Herning Vand og Thorkil Bartholdy Neergaard, direktør Brønderslev Forsyning sætter – med eksempler – lys på, at der er en anden vej, hvor vi som samfund kan sikre den nødvendige kontrol uden unødigt bureaukrati. 

13.20

DEBATPANEL: Hvordan kan den rette balance mellem tillid og kontrol føre til god forretning, forvaltning og politik, der samler mennesker om opgaven? 

Vi spørger: 

• Kenneth Iversen, der sammen med sine medarbejdere skabte en helt unik virksomhedskultur hos Unimerco, der førte til et milliardsalg og gjorde mange medarbejdere til millionærer. 

• Carsten Kissmeyer, der er tidligere folketingsmedlem for Venstre og borgmester i Ikast. Han mener ikke, det er hensigtsmæssigt at fjernstyre hele forsyningssektoren fra centralt hold. Et styringsparadigme har en levetid. Og nu er det tid for et nyt. 

Ordstyrer: Peter Freisner Johansen, Kommunikationsrådgiver

14.00

Kan tillid være et styringsparadigme? Hvis ja, hvad kan vi gøre i morgen?
Dialog med panel, indledere og deltagere: Hvad kan vi konkret gøre i morgen, hvis mere tillid er vejen frem, og hvilke udfordringer vi vil møde på vores vej? 

RESULTAT: sammen skabes konkrete formuleringer, der kan føre til konkrete handlinger. 

14.15

Kaffepause, netværk

14.30

AKTUELLE UDSIGTER – fremtider for forsyninger,
2030-MÅL OG REGULERING

Moderatorer: Per Holm, Direktør, BlueKolding og Hans Martin Friis-Møller, Direktør, Kalundborg Forsyning


Introduktion: Opgaveløsning styret af nutidig lovgivning, regulering og tilsyn – hvordan?:

Finn Lauritzen, Seniorkonsulent, Axcell Future 


PANEL:

– Carsten Nystrup, Formand for DANVA – CEO for Novafos

– Susan Münster, Direktør, Danske Vandværker

– Brian Hansen, Direktør Vand & Spildevand, HOFOR

– Karina Topp, Adm. direktør, Aarhus Vand

 
Formand for DANVA – CEO for Novafos

Carsten Nystrup

Direktør Danske Vandværker

Susan Münster

Divisionsdirektør

Karina Topp

15.10

Nutider og fremtider for Forsyninger – set fra Christiansborg
Forsyningspolitiske ”musts” – 2030-nødvendigheder? 

Moderatorer: Per Holm, Direktør, BlueKolding og Hans Martin Friis-Møller, Direktør,
Kalundborg Forsyning

 

 

MF Lea Wermelin, Klimaordfører (S) 

MF Henrik Frandsen (M) Klima, forsyningsordfører 

MF Signe Munk (SF), Klima- energi- og forsyningsordfører 

16.00

Tak for i dag Arrangørerne

16.05

Forfriskning at køre hjem på

ADRESSE

Christiansborg
1240 København

DATO & TID

Tirsdag, d. 30. januar 2024
Kl. 08.45 – 16.05

PRIS PR. DELTAGER

DKK 2.000 excl. moms.

Form

Konference, mødested og præsentationer

Tilmelding

Du vil modtage en bekræftelses pr. mail.

VELKOMMEN

Arrangørerne byder i regi af forsyning2100.nu VELKOMMEN til bestyrelser, beslutningstagere, ledere i forsyningsvirksomheder, myndigheder, kommuner og regioner samt samarbejdspartnere, rådgiver- og leverandørvirksomheder.