Omfattende projekt ved Mariager Fjord sikrer tilslutning til det offentlige kloaksystem.

Indtil nu har størstedelen af sommerhusene ved Øster Hurup enten haft nedsivningsanlæg eller septiktanke, men for et par år siden blev første etape af det omfattende kloakeringsprojekt sat i gang af Mariager Fjord Spildevand. Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan indeholder en bestemmelse om, at der frem til udgangen af 2030 gradvist skal gennemføres en spildevandskloakering af samtlige ejendomme beliggende indenfor kommunens sommerhusområder.

Begrundelsen er, at spildevandsrensningen flere steder i dag er dårlig på grund af ældre og udtjente anlæg, hvis indbyrdes placering i forhold til nabo eller vandløb ikke opfylder gældende minimumskrav. Derudover er der høj grundvandsstand i de lavt beliggende sommerhusområder, hvilket forhindrer nedsivning.

Læs artiklen he: https://www.arkil.dk/750-sommerhuse-faar-ny-kloakering