Affaldsselskabet ARGO er i disput med mediet Kommunen.dk …. det kan man læse her: https://www.dknyt.dk/debat/9516

Nedenfor er ARGOs kommentarer til seneste artikel  den 4. december omkring manglende udbud af Kommunen.dk.

Lave priser og effektive indkøb er også en mærkesag for ARGO
Af bestyrelsesformand for ARGO og borgmester i Solrød Kommune Niels Hörup og direktør i ARGO Trine Holmberg.

I den seneste tid er ARGO blevet kritiseret for ikke at have opfyldt reglerne om EU-udbud i en periode siden 2012 – og i nogle tilfælde med rette! Det har vi selv erkendt i ARGO, og vi arbejder målrettet på at rette op på sagerne.

I ARGO køber vi hvert år varer ind for mange millioner kr., i alt for omkring en kvart milliard om året. Vi køber for eksempel udstyr til genbrugsstationer, vi indkøber håndværkerhjælp til vores kraftvarmeværk, så vi kan levere grøn energi, og vi køber materialer og reservedele. Det skal vi gøre så billigt og så effektivt som muligt. Det har vi altid haft fokus på – det er en del af virksomhedens DNA. Og det er heldigvis også lykkedes for os. Når man sammenligner os med andre, leverer vi fx både nogle af hovedstadsområdets laveste fjernvarmepriser og konkurrencedygtige takster for behandling af affaldet. I 2018 har vi således den næst billigste pris for energiudnyttelse af erhvervsaffald i hele Østdanmark. Men selvom vi altid køber billigt ind, så har vi desværre måtte konstatere, at vi ikke altid har fulgt de juridiske spilleregler, der gælder. Konkret har vi i en række tilfælde ikke gennemført EU-udbud, selvom vi burde have gjort det. Det er en klar fejl, som vi beklager og tager dybt alvorligt. Vi er allerede i fuld gang med at rette op på det. De fleste steder er det allerede sket, så indkøbene i dag foregår helt efter de juridiske regler. Og vi har lagt en plan, som betyder, at de manglende EU-udbud er gennemført med udgangen af andet kvartal 2019.

ARGO er sat i verden for at behandle affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner, og bestyrelsens strategi er, at ARGO skal sikre, at affaldet omdannes til ressourcer, og at vi går forrest når det handler om at sikre mest mulig genbrug og genanvendelse. ARGO tager sine opgaver og sit ansvar meget seriøst, både ud fra et økonomisk, et miljømæssigt og et samfundsmæssigt perspektiv. ARGO har valgt at lægge tingene åbent frem, fordi vi mener, at man som offentlig og moderne virksomhed skal være gennemsigtig og stå ved både sine fejl og sine succeser.

Nu får vi bragt de sidste ting i orden og fastholder samtidig fokus på kerneforretningen, som handler om hvordan vi omdanner affald til ressourcer så godt og billigt som muligt.