Vandsektoren kan allerede fra 2025 nå målet om at optage flere klimagasser, end den udleder, viser de seneste indmeldinger til Miljøstyrelsen. Mens målet om klimapositivitet dermed er nærtstående, så går det på energisiden ikke helt lige så stærkt.

Den danske vandsektor forventes samlet set at blive klimapositiv inden 2030, viser de seneste indmeldinger til Miljøstyrelsen fra landets vand- og spildevandsselskaber. Det skriver Cleantechwatch.

REGNESTYKKET. Hvis energieffektivitet, energiproduktion, effektiv rensning af spildevandet og etablering af skov for at beskytte grundvandet regnes med, kommer sektoren dog allerede i 2025 til at optage flere klimagasser, end den udleder, lyder det i en meddelelse fra Miljøstyrelsen. Dermed forventer vandselskaberne altså at kunne leve op til klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomis ambitioner om “blot” at blive klimaneutral inden for det kommende årti.

På energisiden er sektoren dog ikke nået helt lige så langt, viser indmeldingerne fra vandselskaberne. Her er det kun spildevandsselskaberne, der lige nu forventer at blive energineutral inden 2030. Næstformand for klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi og direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder fortæller, at sektoren er klar til at arbejde “målrettet” for målet om samlet energi- og klimaneutralitet. – Der skal fart på innovation og udvikling af nye og endnu mere effektive metoder og udstyr, der understøtter målet og sætter fart i den danske vandteknologieksport, siger Lars Schrøder og tilføjer: – Opgørelsen, der viser, at vi når energi- og klimaneutralitet, understreger igen, at Danmark er verdensførende inden for vandteknologi, og hvorfor det kæmpestore eksportpotentiale i EU og i resten af verden bør forfølges.

Læs artiklen her: https://ctwatch.dk/nyheder/vand/article13020745.ece?utm_campaign=CleantechWatch%20-%20Klima&utm_content=2021-06-03&utm_medium=email&utm_source=cleantechwatch