Det er på tide, at vi på affaldsområdet får klare og entydige regler. Der må være en grænse og den skal være tydelig, hvis den skal overholdes. Fartgrænsen i bymæssig bebyggelse er jo heller ikke sådan cirka 50 km i timen – og du siger lige selv til, hvis du overtræder den. Sådan skriver Karin Klitgaard, Miljøpolitisk chef, Dansk Industri i debatindlæg i Altinget

Hun peger på unfair vilkår, og at man på affaldsområdet alt for ofte oplever, at kommunale aktiviteter er i direkte konkurrence med private virksomheder. Konkurrence giver generelt bedre produkter til en lavere pris, men konkurrencen skal ske på lige vilkår, og det er her, det halter.

Ofte foregår konkurrencen mellem private virksomheder og kommunale aktiviteter på ulige og helt uigennemskuelige vilkår. Samtidig er reglerne omkring prissætningen af de kommunale ydelser mangelfulde eller direkte konkurrenceforvridende, skriver hun.

Der er først og fremmest behov for reelt at adskille kommunernes myndigheds- og driftsrolle på affaldsområdet. Det har vi set gennemført med succes på vand- og spildevandsområdet. Dernæst er der brug for at gennemføre et reelt tilsyn med, at affaldsreglerne bliver overholdt. Bliver der opkrævet det rette gebyr for de enkelte ordninger? Bliver ordningerne forsøgt udbudt? Og overholder de kommunale virksomheder vilkårene i deres miljøgodkendelser? Det er elementer, som regeringens forsyningsstrategi, sammen med regeringens nye udspil om fair og lige konkurrence, kan være med til at afhjælpe.

DI efterlyser får klare og entydige regler på affaldsområdet, skriver Karin Klitgaard.