Den nyeste udgave af fjernvarmesektorens magasin, Fjernvarmen har bl.a. fokus på, hvordan fjernvarmeselskaberne bør få en helt central opgave ved den forestående udbygning af PtX – Power-to-X. Magasinet har besøgt DIN Forsyning i Esbjerg, hvor planlægningen af et anlæg, der skal producere ammoniak er langt fremme.

Det er projekt, hvor DIN Forsyning har været med i planlægningen helt fra start, og visionen for direktør Christian Udby er meget klar.

– Vores vision er, at fjernvarmeselskaber i fremtiden slet ikke har egenproduktion af varme, men i stedet udnytter industriel overskudsvarme. Selvfølgelig på en måde så man har tilstrækkelig forsyningssikkerhed, hvilket i praksis vil kræve flere uafhængige varmekilder. Det er den vision, vi nu står ved begyndelsen af i Esbjerg, siger Christian Udby til Fjernvarmen.