Forskningsdekan på DTU, Katrine Krogh Andersen, er blevet optaget som medlem af EU’s nye Mission Board for Climate-Neutral and Smart Cities.

EU’s kommissær for forskning, videnskab og innovation, Carlos Moedas, har udpeget 75 medlemmer af fem såkaldte Mission Boards under Horizon Europe – EU’s næste store program for forskning og innovation. Blandt medlemmerne er forskningsdekan på DTU, Katrine Krogh Andersen, som bliver medlem af Mission Board for Climate-neutral and Smart Cities.

De fem Mission Boards’ første opgave er at identificere og designe en eller flere specifikke missioner for hvert af missionsområderne i samråd med interessenter og borgere. De skal takle store samfundsudfordringer som kræft, klimaforandringer, sunde oceaner, sund jord og mad. Og så altså klimaneutrale og ’smarte’ byer. – Mennesker, der bor i byer, udgør en stadig større andel af verdens befolkning. Det er en udfordring, der betyder, at byer spiller en endog meget vigtig rolle i klimaomstillingen, siger Katrine Krogh Andersen.

Carlos Moedas, kommissær for forskning, videnskab og innovation sagde i forbindelse med lanceringen af de fem Mission Boards: – Min drøm med vores missioner er, at vi ved at samle indsatsen og skabe et stærkt skub over hele videnskabs- og innovationslandskabet, vil løse nogle af de største problemer, der påvirker vores borgeres trivsel. Det er en ambitiøs, men realistisk drøm, og med de rigtige mennesker på vores ‘Mission Boards’, vil vi være meget tættere på at lykkes.

De fem Mission Boards består af uafhængige eksperter på højt niveau, som vil hjælpe med at forme missionerne inklusive deres respektive mål, indikatorer og tidslinjer. De skal øge effektiviteten af EU-finansieret forskning og innovation ved at have ambitiøse, målbare og tidsbundne mål omkring spørgsmål, der påvirker borgernes daglige liv, skriver Europa-Kommissionen. Baggrunden for at oprette et Mission Board netop for klimaneutrale og smarte byer er især behovet for at gøre luften i byerne ren og deres energiforbrug fri for drivhusgasser. Ambitionen er at klimaneutrale og smarte byer i højere grad vil udnytte deres potentiale for produktion af vedvarende energi og energibesparelser.