Energidirektør efterlyser rammevilkår. – Politikerne mangler at definere fjernvarmesektorens fremadrettede ambitiøse rammevilkår, som rammer ind i den nye energi-, klima- og miljøvirkelighed. Sådan siger direktør for Assens Fjernvarme Marc Roar Hintze i et interview med Kraftvarmeværkernes blad ”KraftvarmeNyt”.

Direkte adspurgt til den energipolitiske dagsorden står det klart, at direktøren er utilfreds med at flere og flere administrative byrder pålægges kraftvarmeværkerne fra politisk hold. – Grundlæggende er jeg af den holdning at branchen har for lidt politisk tyngde set i forhold til den store samfundsgavn vi gør. En dansk husstand bruger mere energi på boligopvarmning end transport og elektricitet tilsammen. Samtidig er fjernvarmen i stor udstrækning grøn. Alligevel er der langt mere bevågenhed på transport- og elsektoren konstaterer Marc Roar Hintze og tilføjer: – Mere end 60 procent af alle husstande har fjernvarme og qua kraftvarmekravet har elproduktionen været knyttet hertil og ført Danmark op i verdensklasse med hensyn til energieffektivitet, lyder udmeldingen til KraftvarmeNyt.

– Vi har været vidner til en forfejlet bagud skuende strategi, og det har været nedslående at se, hvorledes man eksempelvis med benchmarkingøvelserne naivt har forsøgt at lave en enkelt model, der skal trækkes ned over en meget forskelligartet branche som helhed, konkluderer Assens direktøren. Han anbefaler begrænset brug af individuelle varmepumper og fremme af overskudsvarme. Det er vigtigt for samfundet at sektorerne ikke får lov til at suboptimere, men at vi derimod udnytter de kollektive effektive energisystemer, som vi beviseligt er vidende om kan bringe os frem til gavn for klima, miljø og økonomi, siger direktør for Assens Fjernvarme Marc Roar Hintze.