Forsyningssektoren er hele fundamentet. Sådan lød det i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018 ifølge Dansk Fjernvarme. Her var det demokratiske ejerskab til den fælles forsyning et hovedemne. – Det demokratiske ejerskab er en glimrende ting, fordi vi alle har brug for helt grundlæggende ydelser – vand, varme og affaldshåndtering. Og udgangspunktet må derfor være fællesskabet, lød det fra Jacob Simonsen, direktør hos Dansk Affaldsforening.

– Jeg er ikke imod, at der er og skal være et tæt samarbejde med det private, men det er centralt, at forsyningen et fælles anliggende, pointerede Lasse Frimand Jensen, der er formand for Aalborg Vandkoncern.

Carl-Emil Larsen, direktør for Danva benyttede årsmødet til at sende stikpiller til minister for energi-, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt. – Han har jo slået sig op på, at han er forbrugernes mand, og jeg synes, at han så burde gå i dialog med dem. For vores undersøgelser viser, at forbrugerne ikke nødvendigvis prioriterer pengene, men at vandet er rent.

 

Joachim Sperling fra AxcelFuture pegede på, at det vil være helt centralt, at man bevarer forbrugernes engagement i deres forsyning – uanset om det handler om varme, vand eller affaldshåndtering. Men han efterlyste samtidig et i hans øjne stort behov for en øget professionalisering i forsyningssektoren. – Den manglende professionalisme har ført til overinvesteringer i forsyningssektoren, og det kan vi komme til livs med en større professionalisme, mente Joachim Sperling.

Kilde: Dansk Fjernvarme