Spildevandet skal renses endnu bedre. Hillerød Kommune har godkendt den nye spildevandsplan, og har i den forbindelse besluttet at rensning af spildevandet skal være endnu bedre.

Der skal renses bedre for kvælstof og fosfor, og der skal også renses for medicinrester. Ofte fortæller medierne om fund af medicinrester og resistente bakterier i spildevand og vandløb.

Flere undersøgelser, både i Danmark og i udlandet, viser at hovedparten af medicinrester kommer med spildevandet fra private hjem. En opgørelse viser, at det kun er ca. 3-4 % af alle medicinrester, der kommer fra hospitalerne, og de øvrige 96-97 % kommer således fra private hjem. For at sikre vandløbene bedst muligt, skalspildevandet derfor renses for medicinrester på det nye renseanlæg i Hillerød.

– Det nye renseanlæg på Solrødgård renser bedre end de gamle. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning i forhold til miljø og bæredygtighed. Men i disse år går udviklingen stærkt, og det betyder, at vi kan stille krav om, at det der allerede er godt, bliver endnu bedre – Klaus Markussen, Bestyrelsesformand i Hillerød Forsyning og 1. viceborgmester i Hillerød Kommune.

Læs mere her: https://lnkd.in/edienJA