PROJEKTLEDER/INGENIØR

OttoConsult ApS søger for Fredericia Spildevand og Energi A/S

Stillingen indebærer en række spændende og afvekslende opgaver i en forsyningsvirksomhed, der har fokus på: Miljø og Forsyning – Økonomisk effektivitet – Service & Samarbejde samt Energi.

Overordnet set er der tale om følgende ansvarsområder:

  • Ansvarlig for fremdrift og udvikling af opgaver i igangværende partnering – arbejdet udføres i tæt samarbejde med Plan & Projekt samt entreprenørens projektgruppe.
  • Ansvarlig for overblik og fremdrift på igangværende og nye opgaver – arbejdet udføres i tæt samarbejde med Plan & Projekt.
  • Ansvarlig for overblik over økonomi på igangværende og nye projekter i Plan & Projekt – arbejdet udføres i tæt samarbejde med entreprenørens projektleder.