NYT FAGOMRÅDE I ENVIDAN

Vandføringer og vandføringsbestemmelser i vandløb er en vigtig og stor opgave for mange kommuner. EnviDan tilbyder allerede opgaver inden for vandløbsvedligeholdelse bl.a. via det webbaserede system EnviDriftVandløb, og i naturlig forlængelse af vandløbsvedligeholdelsen ligger fastlæggelsen af vandføringen i vandløbet.

Derfor har EnviDan oprustet inden for dette fagområde, hvor Jane Rosenstand Poulsen er specialist i vandførings- og vandstandsmålinger, hydrometrisk databearbejdning og beregning af vandføringstidsserier.

 

http://www.envidan.dk/link.ashx