Industri 4.0 er den industrielle fase vi nu har taget hul på, og den vil tegne fremtiden de næste måske 20 år.

Defineringen af industri 4.0, er overgangen fra den analoge til den digitale verden, med et specifikt fokus på fire kerneområder, 1) Sammenkobling, 2)

Informations gennemsigtighed, 3) Teknisk assistance og 4) Decentraliserede beslutninger.

Der er to highspeed retninger der præger industri 4.0 – digitalisering og bæredygtighed. De to retninger bliver understøttet af eksponentielle innovationer og nye digitale generationer, der vil arbejde i anderledes organisationsformer, præget af selvledelse, Co-creation og teams af egne medarbejdere og freelancere. Det vil stille nye krav til fremtidens rammer, ledelsesformer og ledere, som ikke længere har medarbejderne siddende i forkontoret, men de vil sidde hvor som helst, talenterne er til rådighed, og på talenternes præmisser.

”Alle virksomheder og offentlige institutioner
  vil transformere sig til IT-organisationer”

Tommy Horn, Genera

Dernæst vil vi se store omvæltninger i GO TO MARKET og begrebet branding vil nytænkes, båret af et ekstremt datastyret forløb baseret på IoE og BigData. Vi går fra mængde prægning med kreative tiltag og budskaber, til langt mere intelligent at forstå den individuelle aftagers adfærd og behov, via enorme mængder af data der behandles af kunstig intelligens i nye former for computere, der i den nærmeste fremtid vil få en betydelig øget regnekraft.

DILEMMAER. Ovenstående udvikling skaber en række dilemmaer, som for nogle er skrækscenarier og for andre er muligheder. Men en ting er sikkert, arbejdsmarkedet står overfor det største paradigmeskifte nogensinde. Jeg hører ofte eksperter udtale, at vi bare skal tage det roligt,

Teknologi har historisk set skabt flere arbejdspladser. Men fremtidens teknologi er anderledes, den har ikke behov for samme backup fra mennesker som tidligere, og det er min klare overbevisning, at vi vil se langt færre arbejdspladser i fremtiden. Den udvikling præger allerede USA, Kina, og til en vis grad Tyskland, hvor vi ser teknologien spille mennesket ud af ligningen.

Rutiner og processer automatiseres og de nye produkter der fremstilles er mere simple, herunder erstattes produktionsmaskiner af 3D print, sågar 4D print har set dagens lys. Bilindustrien er et eksempel, batteribiler er mere simple at fremstille, og derfor ser vi her opsigelser i tusindvis. Den samme udvikling ses i detailhandlen, hvor flaske- og kassemedarbejderne erstattes af automatiske kasser og vi ser konturerne af det fuldautomatiske varehus. Men også journalister, advokater, revisorer og administartive medarbejdere forsvinder, og vi ser allerede nye kognitive softwaresystemer der kan erstatte marketingfolk og ingeniører. Så fremtiden rammer både bluecollar- og whitecollar jobs.

”Intet blir umuligt og alt bliver hurtigere, smartere og billigere og hvor globalt og lokalt smelter sammen til glokalt”

Tommy Horn, Genera

FREMTID = FORANDRING. Vi står foran en fremtid, hvor alt i både det private og offentlige vil forandres, hvis vi som stat, samfund og virksomhed vil sikre velfærdsamfundets overlevelse i en globaliseret verden, styret af digitale teknologier der ikke kender grænser. Intet blir umuligt og alt bliver hurtigere, smartere og billigere og hvor globalt og lokalt smelter sammen til glokalt.

Som individ udfordres vi af robotter, supercomputere og softwareløsninger i intelligente netværk, og der er et stor politisk og menneskeligt paradigmeskifte foran os, hvor politikkerne skal finde etiske og økonomiske modeller/reguleringer, og vi skal alle forstå at arbejdet ikke længere er fundamentet, vi skal måske lære at leve for at opleve. Men indtil vi erstattes af robotter, så er menneskets bedste forsikring at blive digitale, fremtidens analfabeter og dem der først mister deres job, er dem der ikke kan begå sig i den digitale verden. Alle virksomheder og offentlige institutioner vil transformeres til IT-organisationer.