Kinas minister for vandressourcer præsenteres for dansk vandteknologi i verdensklasse. Vandminister, E Jinping, er på sit første udlandsbesøg, når han 5. og 6. december besøger Danmark. I Odense vil vandminister E Jinping blandt andet blive blive præsenteret for danske løsninger, dansk teknologi og danske forvaltningsmetoder, der kan bidrage til at løse Kinas udfordringer på vandområdet.

Besøget er arrangeret af Miljøstyrelsen i samarbejde med Vandcenter Syd og Odense Kommune. – Danske erfaringer høster stor anerkendelse i Kina, og danske virksomheder er langt fremme med konkurrencedygtige løsninger, der for eksempel kan mindske vandspild og forbedre rensningen af drikkevandet. Det er interessant for Kina, der slås med store udfordringer på vandområdet, siger vicedirektør Lars Møller fra Miljøstyrelsen, der er vært ved det officielle besøg.

Danmark er blevet udvalgt som mål for vandministerens første udlandsbesøg ud fra en kinesisk anerkendelse af det høje niveau for danske løsninger. – Jeg er rigtig glad for, at Odense er valgt som udstillingsvindue for den fremsynede danske vandteknologi, og jeg håber, at ministeren vil tage gode løsninger med tilbage til Kina. De kommende år bliver Odenses bymidte mere fortættet, og den udvikling må være velkendt i mange kinesiske byer. Fortætningen stiller krav til, hvordan vi leder vandet væk – særligt når klimaforandringerne øget presset på kloakkerne. Så i øjeblikket arbejder Odense Kommune med at holde mere vand i naturområder og ådale uden for byen og samtidig indrette byens gader, pladser og grønne områder, så de både fungerer til regnvandshåndtering og som små oaser i byrummet, siger Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune.

E Jinping kommer blandt andet til at se de nyeste løsninger hos Vandcenter Syd i Odense og hos HOFOR i København. Endvidere skal han besøge Danish Crowns slagteri i Ringsted for at høre om virksomhedens omfattende indsats med at reducere vandforbruget. Endelig skal han ved et arrangement hos Dansk Industri høre en række virksomheders konkrete løsninger og hvordan disse kan bidrage til Kinas udfordringer.

– Kina har et indgående kendskab til danske erfaringer og løsninger som et resultat af, at Miljøstyrelsen i en årrække har været dybt involveret i konkrete samarbejder med kinesiske partnere, siger Lars Møller.

Den danske eksport af miljøteknolgi fylder godt op i nationalregnskabet. Den seneste eksport analyse viser, at eksporten udgør over en milliard kroner årligt. Dertil har flere af de store danske virksomheder, f.eks. Grundfos, Danfoss og AVKetableret egen produktion flere steder i Kina. Kina er Danmarks tredjestørste eksportmarked for pumper, filtre og anden vandteknologi.