Blog indlæg: underdirektør Karin Klitgaard, DI

Aldrig mere en 2. juli 2011

Den 2. juli 2011 kostede et voldsomt skybrud forsikringsselskaberne over 6 mia. kr. i skadeserstatninger. Vi kan ikke forhindre lignende skybrud, men vi kan undgå mange skader, hvis vi handler nu, blogger underdirektør Karin Klitgaard, DI.

Heldigvis har vi også lært af hændelserne, og skybrudssikring i København og mange andre byer skrider fremad. Diget, der skal sikre Jyllinge Nordmark, er netop blevet indviet efter 8 år. Men vi skal op i tempo, hvis vi skal være klar til de kommende årtiers mere voldsomme vejr.  Danske virksomheder, kommuner og forsyninger har sammen udviklet nye innovative løsninger,  så regnvand bliver håndteret på overfladen i stedet for at få kloakkerne til at flyde over.  Samtidig skaber løsningerne nye byrum til glæde for borgerne, så de i dag er udbredt i hele landet fra Viborg og Låsby over Vejle og Middelfart til København.

Klimaforandringerne venter ikke, så det haster med at komme fra ord til handling.

I Dansk Industri  har vi tre klare ønsker til den kommende klimahandlingsplan.

For det første skal vi op i gear. Vi har behov for, at indsatsen bliver prioriteret ud fra samfundsøkonomiske vurderinger, så vi beskytter de vigtigste områder, veje, bygninger og virksomheder.

For det andet skal vi tænke på tværs. Det gælder både på tværs af øget nedbør og skybrud, stigende grundvand samt havvandsstigninger og stormflod. Men også på tværs af kommunale grænser. Der er behov for et formaliseret,  forpligtende  samarbejde på tværs af kommunegrænserne.

Endelig er der brug for en klar finansieringsmodel som sikrer de nødvendige midler til indsatsen og en fair fordeling af regningen mellem det offentlige og de berørte borgere og virksomheder. Noget skal finansieres af de direkte berørte lodsejere, mens andet måske skal finansieres over et klimatilpasningsbidrag pr. grund, bebygget areal eller grundstørrelse. Derudover er der behov for midler fra staten eller fra en afgift på forsikringer, som vi kender det fra stormflodsfonden.

Læs hele blog-indlægget her: https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/miljoenergi/nyheder-fra-miljo-og-klima/2021/7/aldrig-mere-en-2.-juli-2011/?newsletter=891006|gn@udbudsmedia.dk&utm_campaign=di-corporate&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev