NIRAS skal gennemføre miljøkonsekvensvurderinger (VVM) for hver af de to parker ved Aflandshage og Nordre Flint, før et eventuelt byggeri kan gå i gang. Det er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, der vil bygge to nye vindmølleparker i Øresund som led i planerne om at gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det fortæller NIRAS, der skal hjælpe HOFOR på vej.

Indledningsvist er det en del af NIRAS’ opgave at sikre, at et samarbejde mellem HOFOR, Københavns Lufthavn og myndighederne identificerer og løser de sikkerhedsmæssige udfordringer, så de planlagte vindmølleparker kan sameksistere med Københavns Lufthavn.

Blandt andet skal det undersøges, hvorvidt de to vindmølleparker vil påvirke flytrafik og fugletræk. Området er trafikeret med fly fra Københavns Lufthavn og de tusindvis af fugle, der holder til på øen Saltholm. Nye vindmølleparker kan derfor muligvis påvirke både fuglenes adfærd og flyenes ruter samt radarsystemer.

Derefter udarbejder NIRAS miljøkonsekvensvurderingen, så vindmølleparkerne kan bygges med så ringe en påvirkning af det omgivende miljø som muligt på alle områder. – Det er en spændende opgave med mange aspekter, som kræver grundige undersøgelser. Der vil for eksempel være mange meninger om vindmølleparkernes visuelle udtryk. Derfor skal vi sikre os, at parkerne tilfører området noget karakter ligesom vindmøllerne ved Middelgrunden, der er blevet et vartegn for København, fortæller Bent Sømod, seniorprojektleder i NIRAS.

I en miljøkonsekvensvurdering bliver det vurderet, hvordan de to vindmølleparker vil påvirke en lang række fagområder. I alt er der defineret 25 fagområder, og det spænder bredt – fra sedimenttransport til havpattedyr, visuelle forhold, socioøkonomi, geofysik, bundfauna, sejladsforhold, fiskeri og meget mere.