– Forsyningsbranchen er entydigt på vej mod større enheder, og nu er vi heldigvis med på toget – ovenikøbet så vi selv kan være med til at sætte dagsordenen. Sådan siger administrerende direktør Henrik Birch fra SK Forsyning i en kommentar til, at byrådene i Næstved og Slagelse netop har godkendt, at de to kommunalt ejede forsyningsselskaber NK Forsyning og SK Forsyning samles i et nyt fælles serviceselskab.

Tiltaget har sit udspring i ejernes og bestyrelsernes ønske om at fastholde og udvikle organisationernes kompetencer samtidig med at statslige krav om effektiviseringer imødekommes.  En forberedelse over 1½ år i bestyrelserne for de 2 koncerner har skabt grundlaget for beslutningen.

I FØRSTE OMGANG etableres der fælles opgaveløsning inden for økonomi-, kundecenter- og koncernserviceområderne. På sigt vil det være naturligt at se på, om de andre driftsområder i de 2 koncerner også kan have glæde af fælles opgaveløsning. Fællesskabet retter sig imod selve opgaveløsningen og ikke beslutninger om, hvilke opgaver der skal løses. På den måde bevarer de 2 ejerkommuner den fulde kontrol over, hvad der skal prioriteres inden for egen kommunegrænse.

– Det giver os nogle åbenlyse muligheder for at udnytte både viden, kompetencer og ressourcer effektivt og rationelt i det nye fællesskab, betoner administrerende direktør Steen Lindhardt fra NK-Forsyning.