Tre totalentreprenører er prækvalificeret til at byde på Assens Ny Renseanlæg. Assens Forsyning A/S har valgt de totalentreprenører, der kan byde på opførelsen af Assens Ny Renseanlæg med tilhørende biogasanlæg, det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Assens Ny Renseanlæg med tilhørende biogasanlæg er en del af en samlet Ny Forsyningspark, der også indeholder nyt vandværk samt administration, lager og værksted til Assens Forsyning A/S (Illustration: SLA Arkitekter). 25. juni var der frist for at søge om prækvalifikation til at byde på opførelsen af Assens Ny Renseanlæg med tilhørende biogasanlæg. De prækvalificerede er:

  • Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg (Jacobsen & Blindkilde A/S og EnviDan A/S)
  • Munck Havne & Anlæg A/S
  • Per Aarsleff A/S

Totalentreprenørerne har indtil 14. november 2019 til at udarbejde deres endelige tilbud og forslag til opførelsen af Assens Ny Renseanlæg med tilhørende biogasanlæg. Herefter følger et forhandlingsforløb, inden vinderen af udbuddet vælges ultimo februar 2020.

Da der er tale om et udbud med forhandling efter Udbudsloven, har interesserede tilbudsgivere skulle anmode om prækvalifikation. Assens Forsyning A/S har som bygherre modtaget ansøgninger fra tre totalentreprenører med tilknyttede rådgivere. Da alle interesserede tilbudsgivere efterlever kravene i udbudsbekendtgørelsen og dermed er konditionsmæssige, er de alle prækvalificerede.