56-årige Jens Peder Wonsbeck Hansen er tiltrådt som driftschef hos Samn Forsyning ApS i Horsens, hvor han er daglig chef for ca. 50 medarbejdere.

Som driftschef har han det overordnede driftsansvar for levering af rent drikkevand til kunder i Horsens Kommune samt ansvaret for den mest effektive og miljørigtige måde at håndtere spildevandet på i både Odder og Horsens kommuner.

Jens Peder Wonsbeck Hansen er uddannet maskinmester og har sejlet med ØK, og til lands var han blandt andet salgsingeniør hos Thrige Pumper A/S, vedligeholdelseschef hos Arla Foods og teknisk chef på Munkebjerg Hotel. I de seneste 10 år har været teknisk chef hos Lalandia i Billund.