Der er politisk interesse og generel velvilje i oppositionen, Geus ønsker penge til udvikling – og alligevel er der ikke penge på finansloven. Det vækker undren, at Danmark ikke er med i den internationale udvikling af en særlig teknologi, der giver mulighed for screening af grundvand for mere ned 1000 pesticider. Geus har gjort opmærksom på mulighederne for at være med til at udvikle metoden, kaldet HRMS-analysesystem – High Resolution Mass Spectrometry.

Systemet koster cirka otte millioner kroner i indkøb. Udover udgiften til indkøb af selve apparaturet, regner Geus med, at det vil koste cirka 1,5 millioner kroner årligt de første tre år at udvikle metoden, så en meget stor del af de pesticider og nedbrydningsprodukter, man kender i dag, kan opdages i en vandprøve. Hvis man efterfølgende vil vide mere præcist, hvor meget af et stof, der er i en vandprøve, skal man anvende de mere gængse metoder, vi kender i dag.

Den nye metode er baseret på, at der med tiden opbygges såkaldte biblioteker over pesticider og kendte nedbrydningsstoffer. Efter den første periode på tre år vil udgifterne til videreudvikling og udbygning af bibliotekerne være omkring 1 million kroner årligt. Statsgeolog Claus Kjøller siger til dagbladet Ingeniøren, at man gerne vil være på forkant. Det ville være godt med en metode, hvor man kan screene for grundvandets indhold af så mange stoffer, som muligt. Dette, så vil man målrettet efterfølgende kan holde øje med de værste stoffer via kvantitative analyser. Om 5-10 år bliver det metoden, man vil anvende,siger han.

Læs artiklen her:  https://ing.dk/artikel/danmark-kan-gaa-forrest-med-banebrydende-screeningmetode-grundvandet-222120?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=ing_daglig