Kalundborg Forsyning har under overværelse af H. M. Dronningen indviet en 10 MW stor varmepumpe, der skal udnytte overskudsvarmen fra Novo Nordisk og Novozymes fabrikker i Kalundborg.

Varmepumpeanlægget i Kalundborg vil kunne dække 30 procent af byens fjervarmebehov. Kalundborg har Sjællands største koncentration af industri udenfor hovedstadsområdet. Det stiller store krav til forsyning af varme, vand og spildevandshåndtering og gør Kalundborg Forsyning til en vigtig partner.

Den nye varmepumpe er helt speciel, fordi den udnytter det 20-25 grader varme spildevand fra industrierne Novo Nordisk og Novozymes. Varmepumpeanlægget vil kunne dække 30 % af byens fjervarmebehov. Varmen i spildevandet udnyttes faktisk tre gange. Første gang på virksomhederne selv, hvor det organiske indhold udnyttes til at producere biogas, anden gang på renseanlægget, hvor det varme vand gør, at de biologiske processer ”løber hurtigere”, så der kan behandles mere end dobbelt så meget spildevand som ellers, og tredje gang i varmepumpen, hvor restvarmen udnyttes inden udledning af det rensede spildevand.

Varmepumpen er blot sidste udvikling i den vigtige rolle, Kalundborg altid har spillet i den danske energiforsyning.