SWECO: Mød os på mini-session A på Vandcenter Syd, den 26. september 2019, Vandcenter Syd, Ejby Mølle, Sankt Jørgens Gade 213, 5000 Odense C

Bæredygtig Byudvikling på forurenet jord

Et konkret eksempel med FN’s Verdensmål og DGNB som centralt fokus for planlægning af Københavns nye Bæredygtige Bydel – Vejlands Kvarter.

Københavns nye bydel Vejlandskvarteret er et af Pension Danmark og By & Havns nye byudviklingsprojekter der bl.a. skal rumme ca. 2.000 boliger, skole og daginstitutioner. Sweco har med FN’s 17 Verdensmål, DGNB og Bæredygtighed i fokus, formet og planlagt rammerne for den aktuelle konkurrence der netop nu er i gang, hvor en gammel forurenet losseplads skal omdannes til et bæredygtigt byområde.

Omdrejningspunktet for planlægningen har været Verdensmål og bæredygtighed, med målet om at det nye byområde kan DGNB certificeres til Platin. Infrastruktur, støj, vind, klimatilpasning, forsyning, natur og biodiversitet er blandt de brikker der har indgået i puslespillet for planlægningen af det kommende bæredygtige byområde.

Kom og hør mere om integreret planlægning og den tværfaglige komplekse proces, hvordan Swecos værktøj ’SDG Solen’ er anvendt som aktivt værktøj til vurdering af hvilke Verdensmål bydelen bidrager til og hvordan gammel losseplads bliver til en bæredygtig bydel med samspil mellem mennesker, natur og bebyggelse.