MiljøForum Fyn har kortlagt potentialet for at udnytte virksomheders overskudsvarme. Der er fundet 38 mio. kilowatttimer overskydende varme hos 24 virksomheder, eller hvad der svarer til 2100 husstandes årlige varmeforbrug.

Det er varme som i dag kun kommer gråspurvene til gode, men som med fordel kan lune i virksomhedernes radiatorer eller sendes retur på fjernvarmenettet, lyder det fra det fynske miljøsamarbejde. Overskudvarme bedømmes også somen hyldevare – og betegnes som en særdeles stærk vækstmulighed for fynske rådgivere, produkt- og serviceleverandører.

Kortlægningen afslører et enormt marked. Der kan skabes markante besparelser på virksomheders bundlinje og effektivisere ressourceforbruget.

Overskudvarmen udredes på tværs af energiselskaberne SEF A/S og Energi Fyn samt klyngeorganisationen CLEAN har MiljøForum Fyn derfor lanceret et nyt tilbud til virksomheder, der skal sætte fart i overskudsvarmen. Samtidig er der samlet et netværk af servicepartnere, der udbyder den tekniske og økonomiske rådgivning samt løsninger og installation.