Ørsted får tilsyneladende støtte fra Energistyrelsen til at lukke for Esbjergværket med udgangen 2022. Det viser en påtænkt afgørelse, som Energistyrelsen har sendt til DIN Forsyning, skriver JydskeVestkysten.

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen mener, Energistyrelsens afgørelse er vanvittig og politisk tonedøv. Han kalder styrelsens afgørelse for et knæfald for det statsejede selskab Ørsted. – Når det handler om økonomien i at drive Esbjergværket spørger styrelsen Ørsted og læner sig op af deres svar. Når det handler om vurderingen af den eksisterende produktionskapacitet og tilgængelige arealer i Esbjerg, foretager man beregninger og konkluderer bag et skrivebord i København frem for at lytte til de saglige argumenter, Din Forsyning og kommunerne har leveret. Det er da tankevækkende, mener borgmesteren overfor JydskeVestkysten.

I en lignende sag fra Fynsværket gav Energistyrelsen en frist på fem år, hvilket fungerende energi-, klima- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt tidligere har bekræftet overfor borgmestrene fra Varde og Esbjerg ville være en rimelig tidsfrist.

Energistyrelsen afviser kritikken: – Der er ikke tale om, at Energistyrelsen har taget hensyn til Ørsteds aktiekurser eller lignende. Vi har baseret vores udkast til afgørelse på blandt andet de fakta, der er modtaget af parterne i sagen og har i vores sagsbehandling lagt vægt på de hensyn, der skal tages ud fra gældende lovgivning – nemlig hensynet til, at elforsyningssikkerheden og varmeforsyningssikkerheden fortsat sikres overfor kunderne. Derudover har styrelsen også indhentet tredjepartsvurdering til brug for sagsbehandlingen, og både Esbjerg Kommune og DIN Forsyning er blevet hørt om fakta ad flere gange. Det er vigtigt at have for øje, at det vil være væsentligt dyrere for varmeforbrugerne i Esbjergområdet, hvis driften af Esbjergværkets blok 3 forlænges ud over 2022″, skriver Energistyrelsen i et svar til JydskeVestkysten og vil i øvrigt ikke kommentere en verserende sag i detaljer.