DIN Forsynings renseanlæg i Varde får hen over efteråret 2019 et løft med bl.a. to nye riste, mere bundbeluftning og bedre blæserstyring. Tiltagene gearer Varde Renseanlæg til fremtiden til gavn for kunder og miljø.

Når toiletpapir, vatpinde, bind og andet synligt affald ankommer til Varde Renseanlæg, ’siger’ to nye store riste på ialt 250 m² nu velkommen og sorterer skidtet fra. De erstatter to udtjente, lidt mindre riste og vil give en bedre rensning. Dermed sikrer de nye riste også i højere grad mod nedbrud i de efterfølgende renseprocesser på anlægget. Ristene er en del af flere forbedringer på Varde Renseanlæg. Tiltagene sikrer, at vores kunder også fremover kan regne med en stabil og sikker håndtering af spildevand på anlægget – på en miljøvenlig måde og i høj kvalitet.


Renoveringen omfatter også mere bundbeluftning, og fire nye omrørere og en optimeret blæserstyring i forbindelse med renseprocessen. Det vil øge den organiske kapacitet. Udover at geare anlægget til at håndtere mere spildevand, så kaster det også en pæn el-besparelse af sig på knap 50.000 kWh/år. Sidste etape i optimeringen af renseanlægget er dels at øge den hydrauliske kapacitet i efterklaringstankene og en ny returslampumpestation. Sidstnævnte forventes udover forbedrede slamegenskaber og drift også at give en årlig el-besparelse på 80.000 kWh. El-besparelser, der i sidste ende kommer vores kunder til gode.

Optimeringen af renseanlægget sker i parløb med vores generelle indsats med separatkloakering. Her skiller vi ledninger til spildevand fra regnvandsledninger rundt om i Esbjerg og Varde kommuner. Det er med til at sikre, at vores renseanlæg kan bruge kræfterne på at rense spildevand og ikke også regnvand – kernen i vores spildevandsdrift.