Vejdirektoratet gik i 2014 sammen med forskere fra Aalborg Universitet om at udvikle et særligt filteranlæg, der skal rense vandet fra vejen ekstra godt ved Korskær Bæk. Filteranlægget, det første af sin art til rensning af vejvand fra motorveje, skal binde opløste tungmetaller og nedbryde andre miljøfremmede stoffer. Anlægget består af helt naturlige materialer som fossilt kalk fra Faxe, tørv og norske bjergarter – materialer som er fulde af kalk, aluminium og jern og derfor meget effektive over for tungmetaller og fosfor. Undersøgelser af materialernes evne til at rense vandet viser, at værdierne for samtlige stoffer bringes ned under de værdier, der er i vandløbet i dag.

​Korskær Bæk bliver af biologer karakteriseret som det fineste og reneste vandløb på hele motorvejsstrækningen mellem Funder og Låsby. Derudover har området ved Korskær Bæk et meget alsidigt dyre- og planteliv, som vi værner om. Det er derfor oplagt at placere filteranlægget på netop dette sted. Filteranlægget skulle stå sin prøve, dette når motorvejen mellem Hårup og Låsby blev åbnet i 2015.

På Aalborg Universitet er professor Jes Vollertsen med til at følge projektet. Han siger til Politiken: – Det virker rigtig godt. Og det begejstrer den nordjyske forsker: – Det er det største i fuldskala i verden. Det er enestående«, siger han og beskriver det som “et lavteknologisk anlæg med meget viden puttet i”.

Resultaterne er gode. Så nu bliver erfaringerne fra anlægget ved Skanderborg medtaget i værktøjskassen, når Vejdirektoratet skal finde løsninger på, hvad der skal gøres af vandet langs andre veje i fremtiden, siger Niels Krogh Kristensen. I det hele taget er projektet efter professor Jes Vollertsens mening et godt eksempel på, at man tager hånd om de problemer, man står med, skriver Politiken.