– Som vandforbrugernes minister er jeg glad og stolt over, at vores vand-sektor sammen med vores miljøteknologiske virksomheder år efter år er i stand til at levere høj kvalitet og fortsatte effektiviseringer. Det er godt for danskerne og vores virksomheder, og det giver en dansk styrkeposition inden for eksport af miljøteknologi, hvilket skaber danske arbejds-pladser og vækst. Sådan siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Anledningen er at de årlige krav om effektiviseringer i vandsektoren isoleret set betyder, at danske virksomheder og forbrugere sparer 299 millioner kroner på vand og spildevand næste år. Danske virksomheder og forbrugeres vandregning bliver i alt 299 millioner kroner lavere end ellers som følge af effektiviseringskravene. Sammen med tidligere års effektiviseringskrav løber effekten af effektiviseringerne op i 1,9 milliarder kroner i årlige besparelser fra næste år og frem.

De økonomiske rammer for Danmarks største vandselskaber fastsættes hvert år af Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Rammerne indeholder krav til vandselskaberne om at effektivisere deres drift. Kravene fra reguleringen skal ses i lyset af, at vandselskaberne er naturlige monopoler, og at der derfor ikke er effektiv konkurrence, som ellers ville presse omkostningerne ned og styrke produktiviteten.

Partierne bag vandsektorforliget blev med ”Aftale om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor” fra april 2015 enige om at gennemføre effektiviseringer i vandsektoren, samtidig med at innovationen og teknologiudviklingen styrkes til gavn for virksomheder og forbrugere.