Her kan man blandt andet læse, hvordan vandselskaber udnytter vandet som vandkraftværker til at generere CO2-neutral energi, der kommer forbrugerne og den danske klimadagsorden til gode.

Kalundborg Forsynings nye varmepumper trækker varme ud af spilde-vandet, der giver en nettoenergigevinst på knap 8 kWh pr.m³ vand, der bliver solgt ved forbrugerne. Morsø Forsyning har installeret en varme-pumpe på deres vandtårn, der producerer varme til fjernvarmenettet samtidigt med, at drikkevandet bliver kølet 3-4 grader, inden det leveres til forbrugerne.