Grønnere og mere effektiv spildevandsrensning i Faaborg

Spildevandsselskaber har stadigt større fokus på nytænkende løsninger til grønnere og effektiv vandrensning – et område, Rambøll kan bidrage med stor ekspertise i. Senest har FFV Spildevand A/S valgt Rambøll som rådgiver i forbindelse med en fornyelse af Faaborg Renseanlæg, der skal optimere renseprocessen, gøre den mere miljøvenlig, reducere energibehovet, minimere lugtgenerne og øge kapaciteten. […]