ÅBENT FORUM '24

FREMTIDENS FORSYNINGER

GRØNNE & BÆREDYGTIGE

TORSDAG, 26. SEPTEMBER 2024

ÅRETS VÆRT: KALUNDBORG FORSYNING - Helix Lab

VELKOMMEN til

ÅBENT FORUM `24
VIDENDELING, TALKS & NETVÆRK:

FORSYNING, VERDENSMÅL & BÆREDYGTIG UDVIKLING

Arrangørerne af årets ÅBENT FORUM `24 – Vandcenter Syd, Kalundborg Forsyning, Silkeborg Forsyning og SONFOR byder nu for femte gang velkommen til åben videndeling for fremme af fremtidens bæredygtige infrastruktur blandt infrastruktur- og forsyningsvirksomheder. Vi byder velkommen til forsyninger vand- spildevand – varme – affald – energi og havne. Kort og godt hele den danske infrastruktur samt fremsynede bysamfund, kommuner og regioner samt forsyningsrådgivere, entreprenører og leverandørvirksomheder.

ÅBENT FORUM har traditionelt til huse hos Vandcenter Syd i Odense – ÅBENT FORUM`24 – gennemføres efter invitation fra Kalundborg Forsyning hos Helix Lab i Kalundborg.

Tak til alle der har gjort denne event mulig – indledere og arrangører vi glæder os meget til at byde velkommen

Arrangører

og i samarbejde med en række infrastruktur- og forsyningsvirksomheder og rådgivere i regi af

I et samspil med

Program

Årets tema, den røde tråd og “nøgleordene” til dagens aktører: Arrangørerne af årets ÅBENT FORUM `24 byder nu for femte gang velkommen til videndeling om fremtidens bæredygtige infrastruktur blandt infrastruktur- og forsyningsvirksomheder – om at minimere negativ indflydelse på miljø og samfund. Den røde tråd og ”nøgleordene” til dagens aktører er fokus på bæredygtighedsstrategier og aktiv fremadrettet daglig aktivitet ikke kun i ESG-ord, data og kommunikation, men også i engagement, vision og handlekraft i skæret af ESG-rapportering, sikring af bedre data og effektivitet.

09.00

Velkommen til ÅBENT FORUM 2024 Registrering

09.15

VELKOMMEN: BÆREDYGTIGHED, VERDENSMÅL OG 2030-PLAN:

Dagens røde tråd: Grønne forsyninger, ny praksis og bæredygtige tendenser i samspil og direkte partnerskaber mellem centrale forsyningsvirksomheder, rådgivere og leverandører

Moderator: Mads Leth, Direktør, Vandcenter Syd og vært: Hans-Martin Friis Møller, Direktør, Kalundborg Forsyning

09.20

Kalundborg, Helix Lab byder velkommen

Nanna Uhrbrand Blume, Management Consultant, Helix Lab

09.35

KEY NOTE: Green Zealand Gateway, Kalundborg Havn & APM Terminals
– EN UDVIKLING AF INFRASTRUKTUR & BÆREDYGTIGHED – FREMTIDER

Bent Rasmussen, Havnedirektør, Kalundborg Havn

09.55

TEMA: GRØNNE FORSYNINGER – GRØNNE ARBEJDSPLADSER, DOKUMENTATION & HANDLING

OPLÆG:
En fremtid med bæredygtighed – krav til dokumentation/handling:

Ole Fritz Adeler, CEO & Mads Uggerby, direktør, innovation og bæredygtighed, Envidan

DIALOG:
Fremtiden er nu – fra tale til handling, hvordan?:

– SONFOR, Christian Udby, Adm. direktør
– HOFOR, Brian Hansen, Direktør
– SILKEBORG FORSYNING, Jens Bastrup, Adm. direktør

10.50

Kaffepause – poster session/meeting-points

11.05

MINI-SESSIONER/TALKS – FORSYNINGSRÅDGIVER – SAMSPIL & INSPIRATION:

TEMA: Vejen til fremtidens grønne forsyninger. Bæredygtighed og grønne løsninger – samspil, partnerskaber og resultater

INTRODUKTION/FORM: ÅBENT FORUM – ” Vejen til fremtidens grønne forsyninger ”

11:10 – 11:30:
MØD Krüger & WSP


“Gode løsninger til vand- og spildevandsbranchen. Sådan fremmes bæredygtighed”

“Morgendagens samfund vil på mange måder være forskellig fra den verden vi oplever i dag”

11:30 – 11:50:
MØD Envidan & NIRAS

“Rådgiver om spildevand, vandforsyning, biogas og klimatilpasning, afløb og naturgenopretning”

“Vi arbejder med digitalisering, bæredygtighed og kvalitetsrådgivning som hjørnesten”

11:50 – 12:10
MØD SWECO & Rambøll

“Vi udvikler industrier, byggerier, energisystemer, infrastruktur, der understøtter FN’s 17 Verdensmål”

“Lokal erfaring med global viden. Levering af bæredygtige løsninger, som gør en forskel for kunder og samfund som helhed”

12.15

Frokost – træfpunkter / præsentationer / poster / meetings

13.10

KERNEFORRETNING – SIKKER GRØN INFRASTRUKTUR:

Moderator: Forretningsudvikler Lone Alstrup, Novafos

SILKEBORG FORSYNING: Virksomhedsstrategi – bæredygtighed, digital, udvikling, partnerskaber

Jens Bastrup, Adm. direktør, Silkeborg Forsyning

SØNDERBORG FORSYNING: På sikker kurs: Udvikling af forsyningsbranchen

Christian Udby, Adm. direktør, Sønderborg Forsyning

HOFOR – kerneforretning, klimatilpasning, nye teknologier – stabil bæredygtig forsyning

Brian Hansen, direktør, vand og spildevand, HOFOR

STRATEGI 2030 – fra dygtige til bæredygtige

 Projektchef Henrik Harborg Blicher, Din Forsyning

14.15

MINI-SESSIONER/TALKS – FORSYNINGSRÅDGIVER – SAMSPIL & INSPIRATION:

TEMA: Bæredygtighed og grønne løsninger – samspil, partnerskaber og resultater

INTRODUKTION/FORM: ÅBENT FORUM – ” Vejen til fremtidens grønne forsyninger”

14:20 – 14:40:
MØD FKSSlamsson & Aarsleff

”Vi bygger på tre grundlæggende værdier: Værdiskabende, Ansvarlige og Troværdige”

”Vi etablerer fremtidens infrastruktur og byggerier og skaber samfundsværdi med fokus på bæredygtighed”

14.40

Pause – poster-session

14.55

GRØN FORSYNING PÅ DEN HVIDE Ø

– Grøn omstilling kræver samarbejde

Cicilie Senderovitz, Energidirektør, Nukissiorfiit, Nuuk

15.20

FRA STATUS TIL FREMTID – 2050, ER LIGE OM HJØRNET

Scenarie: Hvad nu hvis vi rent faktisk gjorde hvad vi kan gøre, med dagens viden?
Hvordan ser den optimistiske fremtid ud – og hvad er alternativerne?

Sebastian H. Mernild, Ph.D., Dr. Scient, Klimaprofessor, SDU

15.50

Tak for i dag

ADRESSE
DATO & TID

Torsdag, den 26. september 2024
Kl. 9.00 – 15.50

PRIS PR. DELTAGER

DKK 2.100 excl. moms
pr. deltager

Form

Konference, mødested, postersessions
og præsentationer

Tilmeld Åbent forum '24

Arrangører

og i samarbejde med en række infrastruktur- og forsyningsvirksomheder og rådgivere i regi af

I et samspil med