FORSYNINGER OG VERDENSMÅL – hele kompasset rundt
Videndeling om forsyningsverdensmål slår an;
abstrakte begreber får konkret indhold

Bemærk datoen: 26. september 2019, hvor der atter inviteres på videndeling og co-creation om verdensmålene blandt forsyningsselskaberne hos Vandcenter Syd. Tiden kalder på ”co-creation” eller på godt dansk: Samskabelse. Opgaven med at implementere FNs Verdensmål kan være en opgave, der fører vidt omkring og rummer mange abstrakte begreber, men det har nu alligevel bidt sig godt og grundigt fast i forsyningsselskabernes arbejde i hele landet. Og samarbejdsmodellen med at dele viden, gode ideer og lokale erfaringer, er en af vejene til samskabelse blandt forsyningsselskaber.

Odense: Forsyning2010 holder konference om økonomi og verdensmål på Vandcenter Fyn i Odense. Foto: Robert Wengler
Odense: Forsyning2100 holder konference om økonomi og verdensmål på Vandcenter Fyn i Odense. Foto: Robert Wengler

Verdensmål og ”ny økonomi” stod på dagordnen da Vandcenter Syd, ARGO og Skanderborg Forsyning stod bag en spændende udviklings- og debatdag for energi-, affalds- og forsyningsselskaber under overskriften NY ØKONOMI & VERDENSMÅL, den 5. september 2018 på Vandcenter Syds anlæg, Ejby Mølle i Odense. Det blev mest af alt en dag i verdensmålenes tegn – også selv om både god selskabsledelse og cirkulær økonomi var højt på agendaen. Ikke mindst aktualiseret ved regeringens netop offentliggjorte nye strategi for cirkulær økonomi, men også aktualiseret ved oplæg fra en meget inspirerende Key note speaker Nick Jeffries om CSR vs. Cirkulær økonomi.

Odense: Forsyning2010 holder konference om økonomi og verdensmål på Vandcenter Fyn i Odense. Her er det Nick Jeffries fra Ellen MacArthurs Foundation. Foto: Robert Wengler
Odense: Forsyning2100 holder konference om økonomi og verdensmål på Vandcenter Fyn i Odense. Her er det Nick Jeffries fra Ellen MacArthurs Foundation. Foto: Robert Wengler

VI DELER VIDEN OG IDEER. Indlæg fra NRGi, Herning Vand, Dansk Affaldsforening, ARGO, Aarhus Vand, Ørsted Energy, Sønderborg Forsyning, Vandcenter Syd, Skanderborg Forsyning, HOFOR, Kalundborg Forsyning, SK-Forsyning og FORS vidner om, at verdensmålene som tema, har bidt sig godt fast og har bred rumklang i forsyningsbranchen. De mange indlæg blev i øvrigt solidt assisteret og fulgt til dørs af skræddersyede målrettede leverandørindlæg fra COWI, SWECO, EnVidan, Rambøll, Orbicon og NIRAS.

Det er et tema og en samspilsform, som vi vil se udvikle sig. Vores initiativ handler i al sin enkelhed om at forsyningsselskaber i bredeste forstand drager nytte af at dele viden, ideer og erfaringer via et positivt samarbejde. Det at arbejde på tværs af forsyninger via partnerskaber, er der fremtid i! Sådan siger Mads Leth, direktør for Vandcenter Syd i Odense.

Dagens faglige program blev gennemført i en kombination med plenum-præsentationer og debat, hele 14 poster-præsentationer, 6 mini-sessioner og en lang serie af gode debatter om forsyningssektorens og leverandørers mange initiativer, når det handler om bæredygtighed, god selskabsledelse og verdensmål

INSPIRATIONSKATALOG. Dagen og programmet blev foldet ud som et reelt inspirationskatalog. Masser af gode eksempler og åben videndeling som skal hjælpe forsyningsselskaberne til selv at komme videre og udvikle og formulere egne visioner og lokale indsatser for selskabernes arbejde med de 17 verdensmål.

Mads Leth fortæller, at konferencedagen hos Vandcenter Syd at samarbejdspartnerne bag dette initiativ (ARGO og Skanderborg Forsyning), er blevet enige om at følge op og gøre status i efteråret 2019, nemlig den 26. september 2019, hvor der atter inviteres til co-creation om verdensmålene blandt forsyningsselskaberne hos Vandcenter Syd.