“Livet er en notesblok
Hver dag bliver den overskrevet
Hver morgen er siderne
blanke på ny”
Dan Turell, “Himalaya Hilton”,1991

Næste torsdag skriver vi kapitel 2 i den store bog om forsyninger og klimamål.
Det sker hos Vandcenter Syd – og her kan du 1:1 høre, hvad eksperter og topfolk
fra bl.a.. Aarhus Vand, Vejle Kommune, Craftmanship, Aalborg Energi, Lemvig Kommune,
NOVAFOS, BIOFOS, Vandcenter Syd, Grenå Havn,Norlys, Kalundborg Forsyning, ARGO,
Skanderborg Forsyning, SWECO, RAMBØLL, SHARED, NIRAS, ORBICON og COWI lige nu
har i støbeskeen, når det handler om OFFENTLIG INFRASTRUKTUR & BÆREDYGTIGHED.

Info og program: https://forsyning2100.nu/wp-content/uploads/2019/09/aabentforum_2019_sep_04.pdf