TIL BESTYRELSE OG LEDELSE I FORSYNINGSVIRKSOMHEDER  SAMT FORSYNINGSPOLITIKERE OG FORSYNINGSLEDELSER I KOMMUNER OG REGIONER

Vi har efter succes med Forsyning 2020 i 2017 valgt at afholde arrangementet igen på KOLDINGHUS, Kolding,  den 15. marts 2018.

Det er vores bevæggrund for at byde velkommen til en konferencedag med masser af god energi, åben dialog, gode eksempler og ny viden til forsyningernes topledelser.

Via indlæg fra forsyningsvirksomhedernes omverden og mere internt om ledelse af nye opgaver, effektivisering, forretning og udvikling, ønsker konferencedagen at skabe en rød tråd, der har til formål at give bestyrelser, ledelser og politikere i regioner og kommuner øget  indsigt i de elementer, som en moderne forsyningsledelse skal vurdere, indestå for og igangsætte.

Vi glæder os til en debat med masser af ny viden, gode indlæg fra sektoren og fra politikere og meningsdannere – og også fra virksomheder, der betragter sektoren som en vigtig og central leverandør.

Enkelte indlæg er ikke endeligt bekræftet. Det bliver de løbende – og det kan man følge med i på vores websiden forsyning2100.nu hvor man også kan melde sig som interesseret deltager.  https://forsyning2100.nu/wp-content/uploads/2017/12/flyveblad-forsyning2020.pdf

Se det foreløbige program i linket.

Vi håber på – og tror, at der bliver rift om pladserne, der bekræftes på først-kommer-først-vilkår.

Vi håber ligeledes at De vil hjælpe med at videre sende denne information til øvrige kollegaer som kan have interesse i konferencedagen.

Vel mødt – og rigtig godt nytår
På vegne af initiativtagerne

Per Holm, Direktør     Niels Møller Jensen, Direktør                Hans-Martin Friis Møller, Direktør
BlueKolding A/S        Herning Vand A/S                                   Kalundborg Forsyning A/S

Kaj Stjernholm, Stjernholm A/S og Gert Kyster, UdbudsMedia.dk