Intet mindre end “Danmarks bedste” – og ingredienserne er: Aktiv involvering af ejerne med afsæt i ejerstrategien, uddannelse af alle medlemmerne i brug af bestyrelsesredskaber, ekstern formand – der er uafhængig af ejerne og forbrugerne, aktivt brug af alle anbefalinger i Kodeks for god selskabsledelse og  systematisk bestyrelses- og direktionsevaluering. Samlet er det den cocktail der skal til – og det var også baggrunden for at sikre og tildele Fors A/S æren af nu at kunne bære titlen “Den bedste forsyningsbestyrelse 2018”.

Den fornemme titel blev tildelt på Årets Offentlige Bestyrelseskonference i København den 6. november (foto). I opløbet om titlen slog Fors A/S VandCenter Syd i Odense og Bogense. Tillykke til Fors A/S, der nu kan smykke sig med titlen Årets forsyningsbestyrelse 2018.

I bedømmelsen blev det endvidere fremhævet, at Fors A/S har sænket de årlige omkostninger med 17 millioner kroner, og der er flere effektiviseringer på vej. Denne effektivisering går hånd i hånd med et dybt engagement i at tage vare på miljøet i området og bidrage til FNs verdensmål. Det er i sandhed en værdiskabende bestyrelse, der formår at gå så offensivt til værks med stadigt færre midler. FORS var indstillet af brancheorganisationen Dansk Fjernvarme.

FORS er etableret 1. januar 2016 ved en fusion af forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde. Koncernen har i dag 170 medarbejdere og 190.000 kunder.