Så er Åbent Forum 23 åben for tilmelding!

ÅBENT FORUM bliver i år gennemført den 25. oktober hos Vandcenter Syd, Ejby Mølle i Odense.

Arrangørerne er Vandcenter Syd, Silkeborg Forsyning og SONFOR- Sønderborg Forsyning.

Arbejdet med bæredygtighed og verdensmål tager stadig mere fart i forsyningernes ledelser og bestyrelser. Naturligvis skal der være gearet til at overholde minimumskravfor bæredygtighedsrapportering – og nogle forsyninger vælger at gå endnu videre med konkrete tiltag – og markere en markant indsats på dette felt. Det handler om aktiv kundedialog, bæredygtighed, verdensmål og samspil/partnerskab om 2030-plan

Bliv opdateret – følg med … På årets ÅBENT FORUM 23 kan du bl.a. møde indlæg fra ARGO, HOFOR, SONFOR og DIN Forsyning og rådgiverindspil om bæredygtighed i processen fra aktivistisk tilgang til forretningskritiske indspil og løsninger – SWECO, Krüger, Niras, Envidan, WSP og Rambøll samt entreprenørerne AARSLEFF og FKSSlamson.

Se hele programmet og tilmeld her

VI BYDER VELKOMMEN til energi-, vand-, spildevands-, affalds- og transportvirksomheder samt fremsynede bysamfund, kommuner og regioner samt forsyningsrådgivere, entreprenører og leverandørvirksomheder