Sol og vind vil gøre Fornæs Renseanlæg grønnere. Det er Vand- og spildevandsselskabet AquaDjurs, der tager endnu et skridt i den grønne omstilling og investerer i solceller og vindmølle. Det er godt for både økonomien og miljøet

NYE VINDE. I løbet af november vil der blæse nye vinde over Fornæs Renseanlæg nord for Grenaa. En mindre husstandsvindmølle vil rejse sig i landskabet og vidne om, at AquaDjurs er i gang med en grøn omstilling.  Det kommunalt ejede selskab investerer i vedvarende energi, og allerede i 2018 vil næsten 25 pct. af energiforbruget til rensning af spildevand blive dækket af hjemmeproduceret sol- og vindenergi.

– Vi har pladsen, og investeringen er tjent hjem på under 10 år med en årlig forrentning på næsten 10 pct., så det er både godt for klimaet og for vores økonomiske bundlinje, siger direktør for AquaDjurs, Palle Mikkelsen.

AFGIFTSREGLER SPÆRRER. I princippet er der plads til mere, men afgiftsregler for overskudsstrøm gør det urentabelt at sætte flere solceller op, og kommuneplanen tillader hverken større eller flere vindmøller.

– Men hvis afgiftsstrukturerne ændrer sig, er vi klar til at fokusere yderligere på grøn energi, siger Palle Mikkelsen.

Solceller og vindmølle er blot et af mange skridt i en proces, som skal gøre AquaDjurs grønnere. I flere år har AquaDjurs reduceret energiforbruget ved at investere i ny teknologi og omlægge rensningen af spildevand. Det sparer ikke kun penge – det nedsætter også udledningen af CO2. Og det er vigtigt. CO2 er med til at skabe klimaforandringer med flere voldsomme regnskyl, som belaster kloaksystemet. Derfor giver det god mening at reducere udledningen af CO2 og bremse den globale opvarmning.

FLERE KORT. AquaDjurs har flere kort i ærmet. Selskabet holder øje med udviklingen indenfor 16 forskellige teknologier, som på en eller anden måde kan spare på ressourcerne eller give mere nytteværdi. Det er for eksempel udvinding af fosfor, udnyttelse af varmen i spildevandet og øget biogasproduktion med tilkoblet gasmotor eller salg af gassen.

– Men teknologien er endnu for dyr til vores relativt lille renseanlæg, men vi har disponeret for de fremtidige muligheder og planlægger efter det. Samtidig arbejder vi på at øge mængden af organisk spildevand, så vi får mere volumen. Vi tror derfor på, at økonomien i et nyt gasanlæg hænger sammen inden 2025, siger Palle Mikkelsen.

I løbet af få år, mens AquaDjurs har projekteret solcelleanlægget, er priserne på solceller faldet til det halve – og det har fået stor betydning for tilbagebetalingstiden. – Det kommer sandsynligvis også til at ske for de andre teknologier, siger direktøren.