Asset management skal forene systematik i dagligdagen med strategiske mål.

Der er rørte vande i den danske vandsektor nu og i de kommende år. Sektoren går store omvæltninger i møde. Øgede politiske krav til effektivisering: Den samlede danske forsyningssektor skal effektiviseres for at spare over tre milliarder kroner frem mod 2020. Det skaber udfordringer i vandsektoren, hvor mange forsyninger er mindre virksomheder med fokus på drift. Glostrup Forsyning har indført asset management som et supplement til deres ledelsessystem til drikkevandssikkerhed (ISO 22001). Her har der vist sig at være stor synergi mellem nye metoder fra asset management og kravene til fødevaresikkerhed.

Prisloft og kravene om effektivisering rammer en virksomhed som Glostrup Forsyning særligt hårdt. – Vi er en gammel forsyning fra 1905 med materiel og ledningsanlæg helt tilbage derfra. For os er det afgørende at have overblik over, hvad der giver udfordringer, og hvordan tid og penge bruges bedst. Det er egentlig en strategi, som bygger på sund fornuft, siger Henrik Nicolaisen, som er afdelingsleder i Glostrup Forsyning, om tilgangen til asset management.

Erfaringerne fra Glostrup Forsyning viser, at asset management er en velegnet måde at konkretisere strategiske mål i anlægsprojekter, drift og vedligehold. Med de krav, som følger med ISO systemer, er det afgørende med systematik og fakta-baserede beslutninger for at kunne målrette udvikling og performance, siger Christian Rosen Balder, chefkonsulent i NIRAS

Metoderne i asset management gør Glostrup Forsyning i stand til at planlægge og prioritere driftsaktiviteter og anlægsinvesteringer rettidigt og endnu mere målrettet end før. Grundlæggende handler det om at indføre systematikker til at indsamle og anvende data om anlæggenes tilstand og performance.

Læs videre her:  http://www.niras.dk/aktuelt/nyheder/2017/asset-management-er-sund-fornuft-for-forsyninger.aspx