Højesteret har afsagt dom i to pilotsager, men hvilken betydning får det?

Højesteretsdomme vedrørende Hjørring Vandselskab A/S og Hvidovre Vand A/S betyder, at det nu endeligt er afklaret, at SKAT ikke kan anvende en DCF-model til værdiansættelse af skattemæssige indgangsværdier for hvile-i-sig-selv virksomheder.

Højesteret har videre fastlagt, at de skattemæssige indgangsværdier for henholdsvis Hjørring Vandselskab og Hvidovre Vand skulle opgøres på grundlag af POLKA-værdier.

Læs mere her: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/hoejesteret-har-afsagt-dom-i-to-pilotsager-men-hvilken-betydning-far-det?SNSubscribed=true&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis