GreenLab Skive er betegnelsen for en erhvervspark, der etableres ved Kåstrup. Visionen er en erhvervspark for fremtidens energi- og ressourcelandskab. Her skal virksomheder arbejde med biogas, solenergi og vind samt balancering af energisystemer gennem samarbejde i en energisymbiose kan demonstrere og udvikle fremtidens energiteknologier i et test- og produktionscenter.

Erhvervsparken bliver Danmarks største og første fuldskalaanlæg for opgradering af biogas og methanisering. Omdrejningspunktet i GreenLab Skive bliver etableringen af et Power2Gas anlæg, som omdanner vindenergi til gas, der herefter lagres på gasnettet.

Idéen i erhvervsparken er gennem samarbejde i energisymbiosen at skabe vækst og tiltrække nye virksomheder i Skive. Projektet udvikles i samarbejde mellem Skive Kommune, Energifonden Skive og en række virksomheder. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har netop besøgt den grønne erhvervspark GreenLab Skive i Kåstrup. Erhvervsparken har gode muligheder i en pulje til fremme af projekter til lagring af energi fra sol og vind. Det er en pulje, som et bredt flertal i Folketinget sidste år bakkede op om. Puljen er på 130 mio. kr., og den er ved at være klar til at modtage ansøgninger. Det skriver GreenLab Skive i en pressemeddelelse.