Rensning af grundvand risikerer at blive en sovepude

Af Anders W. Berthelsen, bestyrelsesformand, VandCenter Syd & Mads Leth, direktør, VandCenter Syd – Debatindlægget er bragt i Politiken d. 29. maj 2018.

Vi står i en situation, hvor det kan blive nødvendigt at rense grundvandet. Men det må ikke udvikle sig til en glidebane, der åbner op for øget brug af sprøjtegift.

I Danmark er vi fra naturens side velsignet med rent og frisk grundvand, der blot bliver iltet og filtreret gennem sandfiltre, før det leveres som drikkevand til forbrugerne. Det er derfor usædvanligt, men også forståeligt, når vores kolleger i TREFOR Vand i denne tid melder ud i medierne, at de overvejer at rense grundvandet.

De mange fund af pesticidrester i grundvandet gør det desværre nødvendigt at rense vandet – og bryde med tidligere tiders praksis og tradition. Landets vandselskaber har lukket vandboringer på stribe, og især de mindre vandværker er udfordrede på løsningsmuligheder. Rensning kan derfor blive et nødvendigt alternativ.

En måde at rense grundvandet på er ved hjælp af filtrering gennem kul, der kan fjerne uønskede stoffer fra bl.a. sprøjtegift. VandCenter Syd undersøger derudover også nye, innovative renseteknikker. Udvidet vandbehandling – som det hedder –  må dog under ingen omstændigheder udvikle sig til en glidebane, der åbner op for anvendelsen af mere sprøjtegift.

Fokus på at beskytte grundvandet Som stort vandselskab har vi en række vandboringer, vi kan trække på. Det giver os mulighed for at lægge forsyningen om, når der er behov for det. Men vi skal ikke gøre mange flere fund af pesticidrester, før vi selv bliver udfordrede og må ty til at rense vandet. Udvidet vandbehandling skal kun være en midlertidig løsning, der bruges, når alle andre muligheder synes udtømte.

Fokus bør i stedet rettes knivskarpt på at beskytte grundvandet. Vi skal eksempelvis rejse skov over vigtige grundvandsmagasiner, så der ikke anvendes sprøjtegift her. Elmelund Skov i Odense og senest Brylle Vandskov i Assens Kommune er eksempler på, hvordan VandCenter Syd bidrager til beskyttelse af grundvandet. På samme måde indgår vi aftaler med lodsejere om ikke at bruge sprøjtegift nær områder, hvorfra vi indvinder grundvand – og oplyser generelt vores forbrugere om giftfri havebrug.

Vi skal lære af fortiden I mere end 150 år har VandCenter Syd hentet grundvand op og leveret det til forbrugerne efter en simpel filtrering. Det er derfor en meget kedelig udvikling, at rensning af grundvand overhovedet kommer på tale. Som samfund skal vi tage ved lære af den forurening, vi står med i dag – og beskytte grundvandet, så der ikke også fremover bliver behov for at rense det.

Vi står i en situation, hvor det kan blive nødvendigt at rense grundvand – men det må ikke blive en sovepude, der fjerner fokus fra det vigtige arbejde med at beskytte og sikre drikkevand til kommende generationer.