Dan Fredskov, 58 år er ny plan- og projektchef i BIOFOS.

Han kommer senest fra en stilling som energichef hos Amager Ressource Center, ARC. Dan har en meget bred erfaring med projektstyring og –ledelse i energi- og miljøvirksomheder samt erfaring som både leverandør, rådgiver og bygherrer – erfaringer, som nu kommer BIOFOS til gode.

Stillingen som plan- og projektchef er nyoprettet i BIOFOS. Stillingen rummer ansvar for den samlede opgaveportefølje inden for udvikling, planlægning, miljø, projekter og anlæg. En konkret opgave er bl.a. at oprette en ny planafdeling i BIOFOS for at styrke vores indsats inden for planlægning. Et andet konkret ansvarsområde er også at gennemføre en samlet investeringsplan på ca. 1 mia. kr. i BIOFOS’ renseanlæg, så vi fra 2025 kan imødekomme den stigende belastning som konsekvens af den store vækst i befolkningen i hovedstadsområdet.