I november 2018 bliver BIOFOS Ressourcepris uddelt for tredje gang. Ressourceprisen er en påskønnelse til de mange mennesker, der gør en stor indsats for spildevandsbranchen.

Det er den ekstraordinære indsats, der hædres med Ressourceprisen. Sidste år gik prisen og de 50.000 kr. til pioneren inden for spildevandsbranchen, nemlig Anders Lynggaard Jensen fra Aarhus Vand. Nu har du chancen for at nominere en, du kender, til prisen i 2018.

BIOFOS Ressourcepris kan tildeles en eller flere personer i forening, en institution, en organisation eller en offentlig/privat virksomhed.

”Skiftet til at se spildevand som en vigtig samfundsmæssig ressource er båret af en kæmpeindsats fra ihærdige personer i hele branchen, fra vores leverandører, men også fra forsknings- og udviklingsmiljøet. Historien om disse indsatser vil vi med BIOFOS Ressourcepris gerne være med til at fortælle både højt og bredt om,” fortæller John Buur Christiansen, adm. direktør i BIOFOS.

Ressourceprisen tildeles ud fra et af følgende tre kriterier                                  

  • Personen/organisationen har via forskning eller udviklingsarbejde opnået ekstraordinære, væsentlige eller nyskabende resultater inden for spildevandsrensning
  • Personen/organisationen har i en årrække bidraget til udviklingen af spildevandsrensningen i Danmark
  • Personen/organisationen har gennem undervisning eller formidling bidraget til information/viden om spildevandsrensning

Spildevandsrensning omfatter alle værdiskabende processer ved udnyttelsen af spildevandet, fx reduktion af ressourceforbrug, reduktion af påvirkning af miljø og klima samt nyttiggørelse af spildevandets ressourcer.

Nomineringer    

Forslag til nomineringer kan fremsættes af alle med en skriftlig begrundelse på højst én A4-side. Sidste frist for nomineringer er den 1. september 2018.

Materiale sendes til: post@biofos.dk. I emnefelt skrives “BIOFOS Ressourcepris”.

Priskomité afspejler bredden i BIOFOS Ressourcepris  

Prismodtageren udvælges blandt de indstillede af en priskomité, der selv kan fremsætte forslag til nomineringer. Priskomiteen fastsætter kriterierne for at bedømme de nominerede, dog kan medarbejdere i BIOFOS ikke modtage prisen.

Priskomitéen er sammensat af personer med stor indsigt i branchen og i de kriterier, prisen uddeles efter. Priskomiteen er under ledelse af Leo Larsen, bestyrelsesformand i BIOFOS, og består desuden af Mogens Henze, professor emeritus fra DTU, Morten Fjerbæk, adm. direktør i EnviDan A/S samt John Buur Christiansen, adm. direktør i BIOFOS.

Fundats
BIOFOS Ressourcepris tildeles for enten ved konkret forskning eller udviklingsarbejde at have opnået ekstraordinære, væsentlige eller nyskabende resultater inden for spildevandsrensning, gennem et årelangt virke at have bidraget til udviklingen af spildevandsrensningen i Danmark eller gennem undervisnings- eller formidlingsaktiviteter at have bidraget til information om spildevandsrensning.

Spildevandsrensning omfatter alle værdiskabende processer ved udnyttelsen af spildevandet, fx reduktion af ressourceforbrug, reduktion af påvirkning af miljø og klima samt nyttiggørelse af spildevandets ressourcer.

Prisoverrækkelse                                                                                                                    

Modtageren af BIOFOS Ressourcepris modtager 50.000 kroner. Prisuddelingen sker én gang årligt i forbindelse med et brancherelevant arrangement. Næste gang i november 2018.

Spørgsmål rettes til John Buur Christiansen, adm. direktør BIOFOS. Mail: jbc@biofos.dk

Her kan du læse om årets vinder af BIOFOS Ressourcepris 2017.

Her kan du læse om forrige års vinder.

Her kan du læse fundats for BIOFOS Ressourcepris