Aarhus-forskere vil sende omdannet CO2 ud på naturgasnettet. På Aarhus Universitet har forskere og danske virksomheder udviklet et pilotanlæg, der kan omdanne CO2 til methangas. I fremtiden kan drivhusgassen blive en værdifuld ressource, lyder det fra en af forskerne. Det skriver Ingeniøren.

Metoden til at omdanne CO2 har især et potentiale i biogassektoren, da biogas består af ca. 50 pct. methan og 40 pct. CO2 samt en række restprodukter. Når gassen skal bruges på naturgasnettet, filtreres CO2 fra, og det spild vil forskerne gerne udnytte. – Vi har teknologien klar, og den er effektiv i stor skala. Hvis vi valgte at etablere opgraderingsanlæg til højtemperatur-elektrolyse og katalyse på alle vores anlæg i Danmark, ville vi med det samme kunne dække 10 procent af vores samlede energiforbrug med bæredygtig gas,« siger Christian Dannesboe til avisen.

Det er ingeniører fra Aarhus Universitet, der vil omdanne CO2 fra skadelig drivhusgas i atmosfæren til brugbar energi i naturgasnettet. Sammen med Haldor Topsøe og en række virksomheder har forskere fra Institut for Ingeniørvidenskab udviklet en teknologi, der kan lave CO2 og vand om til methangas ved hjælp af el. Hvis den energi kommer fra vindkraft, vil gassen få en endnu lavere klimapåvirkning. – Det her er en virkelig lovende teknologi, der ikke bare er CO2-neutral. I fremstillingsprocessen forbruger vi CO2, og på den måde reducerer vi vores udledning og dermed klimabelastningen,« siger Christian Dannesboe, der er ph.d.-studerende ved Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet

Læs videre på Ingeniøren: https://ing.dk/artikel/aarhus-forskere-vil-sende-omdannet-co2-ud-paa-naturgasnettet-213405?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=ing_daglig