CSR Rapporteringsprisen 2017, virksomhed med færre end 250 medarbejdere: VandCenter Syd

VandCenter Syd er vinder af prisen for mindre virksomheder med en rapportering, der giver en sammenhængende beskrivelse af virksomhedens arbejde med CSR, som understøttes af mål, tal og grafiske illustrationer på en måde, der gør komplekst indhold nemt at tilgå for læseren.

Dommerpanelet har udpeget VandCenter Syd som vinder, fordi de gennem rapporten tydeligt demonstrerer, hvordan det at tage samfundsansvar gennemsyrer virksomheden. Som offentligt ejet vandselskab rammer de deres primære målgruppe ved at tale direkte ind til lokalområdet og borgernes hverdag. Vandcenter Syd nøjes ikke med at tale om eget ansvar. De taler også om det medansvar, borgerne har i omgangen med vand som ressource.

Rapportens store styrke er dens autencitet, som underbygges af ambitiøse målsætninger, der systematisk forfølges af nøgletal og resultater. Desuden viger VandCenter Syd ikke fra at omtale deres udfordringer og kommer f.eks. ind på et dilemma som mikroplast i vandet. Alt i alt en meget professionel rapport, der er inspireret af internationale retningslinjer og som skaber tillid hos læseren.

To af de områder, som dommerpanelet har fremhævet som forbedringspotentialer inkluderer rapportering om FN Global Compacts principper og Verdensmålene. Vandcenter Syd roses for tilslutningen til FN’s Global Compact og ambitionen om at arbejde med FN’s Verdensmål, og dommerpanelet ser frem til at læse mere om indsatserne i fremtiden. Særligt inden for områder som menneskerettigheder og anti-korruption i takt med, at virksomhedens engagement i blandt andet afrikanske lande udvikler sig.

CSR Rapporteringsprisen sætter fokus på god praksis inden for rapportering om samfundsansvar og hylder danske virksomheder der udmærker sig og kan være til inspiration for andre.