EnviDan: Mød os på mini-session D på Vandcenter Syd, den 5. september 2018, Vandcenter Syd, Ejby Mølle, Sankt Jørgens Gade 213, 5000 Odense C

TEMA: Fra CSR og miljøledelse til cirkulær økonomi og FN’s verdensmål.

Sessionen vil fokusere på baggrund og motivation for at gå aktivt ind i arbejdet først med CSR, så miljøledelse og nu cirkulær økonomi og Verdensmålene.  Hvordan det har skabt værdi i virksomheden og ikke mindst i samarbejdet med vores kunder.

Allerede i dag med den sædvanlige praksis bidrager vi gennem vores kunders projekter til opfyldelse af verdensmålene, så det helt centrale spørgsmål må være om vi som virksomhed i fremtiden tør lade vores forretningsområde vejlede af FNs verdensmål? Er vi som rådgivende ingeniørvirksomhed klar til at skifte retning og ændre fokus når vi løser projekter sammen med vores kunder? Og er vores kunder klar til at skifte retning sammen med os?

Navn på oplægsholder: Jeanette Agertved Madsen, Udviklingschef

EnviDan Gruppen er et rådgivende ingeniørfirma, som leverer værdiskabende og innovative løsninger til miljøsektoren primært i Skandinavien. EnviDan har 240 medarbejdere fordelt på 5 kontorer i Danmark, 3 i Sverige og 2 i Norge.

Med specialister inden for avanceret spildevandsrensning, afløbsteknik inklusiv klimatilpasning, drikkevand, biogas og natur kan vi tage hånd om hele vandets kredsløb. En holistiske tiltag til projekteksekvering sikre samtidig optimal ressource- og energiudnyttelse på rense- og biogasanlæg. Endvidere tilbyder vi en række softwareløsninger fra EnviPortalen, der udspringer af konkrete behov hos vores kunder også på tværs af forsyningsarter hos multiforsyninger.