Den Danske Vandklynge blev åbnet i de smukke omgivelser ved Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Den danske vandbranche var inviteret til samarbejde og vidensdeling på Vandområdet.

Direktør John Buur Christiansen satte underskrift på BIOFOS’ deltagelse i Den Danske Vandklynge. – Jeg glæder mig utroligt meget til et stærkt samarbejde. Samarbejdet vil være med til at drive vandsektoren frem og sætte fokus på innovative forsyninger med en cirkulær tankegang.

Den Danske Vandklynge kigger ud i verden og forankrer det ny samarbejde i FN´s 17 verdensmål. Til åbningen blev visioner og ideer præsenteret samt hvordan Den Danske Vandklynge arbejder med faglige fokusområder.

Den Danske Vandklynge er et nationalt samlende initiativ til udvikling og fremme af dansk vandteknologi. Vandklyngen vil arbejde på at udnytte det forspring Danmark har inden for vandområdet, og understøtte dansk vækst og eksport gennem innovation og teknologiudvikling. Den Danske Vandklynge ønsker at styrke udviklingen af den danske vandsektor og opbygge et nationalt og globalt økosystem af ildsjæle, innovatører, forskere og beslutningstagere, som sammen skaber markante samfundsmæssige og kommercielle resultater. Den Danske Vandklynge tager ansvar for at bidrage til at nå FN’s verdensmål, ved at gå sammen i nye partnerskaber. Derfor vil Den Danske Vandklynge række ud til eksisterende partnerskaber, organisationer, virksomheder og andre interessenter. Vandklyngen fokuserer i første omgang på centrale udviklingsområder og bidrager til at udvikle det danske økosystem for vandløsninger.