DI efterlyser bred politisk aftale om indsamling og behandling af husholdningsaffaldet. Sådan siger direktør Tine Roed fra DI. Ingen private virksomheder tør investere, så længe kommunerne har monopol på denne opgave. Affaldsbehandlingen skal industrialiseres. Det er fint, at en række kommuner arbejder på mere genanvendelse. Problemet er blot, at de hver især bygger deres egne genanvendelsesanlæg. Anlæg, som er alt for små til at blive konkurrencedygtige med udenlandske anlæg.

Ifølge DI bremser kommuners affaldsmonopol for investeringer. Virksomhederne skal have adgang til de ressourcer, som findes i affaldet. Det kræver, at der bliver investeret i ny teknologi, som man har gjort i flere lande omkring os. Men ingen private virksomheder tør kaste sig ud i de investeringer, så længe kommunerne har monopol på indsamling og behandling af husholdningsaffaldet.

Tine Roed opfordrer den kommende regering til hurtigst muligt at indkalde til politiske forhandlinger. Målet må være at lande en bred politisk aftale, som kan sikre nye, stabile rammer i affalds- og ressourcesektoren. Det er nødvendigt, hvis vi skal gennemføre en cirkulær omstilling af Danmark. – I dag bør vi betragte affald som en ressource, der kan indgå i nye produkter. Det er en helt anden måde at se på vores affald. Derfor er det på høje tid, at vi gentænker den måde, som vi indsamler, behandler og udnytter affaldet, lyder udmeldingen.